Show simple item record

dc.contributorThoresen, Thomasen_GB
dc.date.accessioned2018-08-17T11:00:14Z
dc.date.available2018-08-17T11:00:14Z
dc.date.issued2011-09-12
dc.identifier1107
dc.identifier.isbn978-82-464-1962-6en_GB
dc.identifier.other2011/01624
dc.identifier.urihttps://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/880
dc.description.abstractFormålet med denne rapporten er å utgi Thomas Thoresens masteroppgave ”Frekvenskonvertering ved hjelp av punktprøvingsteknikker – En alternativ metode for å flytte bredbåndede RF-signaler opp og ned i frekvens” som ble utført våren 2011 ved prosjekt 1107 – Operativ EK-støtte til Forsvaret II (OPEK II). Masteroppgaven bestod i å analysere Sampling Up/Down Conversion (SUC/SDC) som en frekvenskonverteringsmetode for bredbåndede RF-signaler. Det var ønskelig å undersøke om denne metoden kan benyttes som et alternativ til Superheterodynprinsippet, ved å analysere ytelsen til en krets for opp-/nedkonvertering som benytter SUC/SDC. Gjennom en studie av bakgrunnsteori, simuleringer i MATLAB og praktiske laboratorieforsøk viser masteravhandlingen hvordan SUC/SDC kan benyttes til frekvenskonvertering. I tillegg vil fleksibiliteten øke og den fysiske størrelsen minke, ved at den digitale enheten flyttes nærmere antennen.en_GB
dc.description.abstractThe purpose of this report is to publish Thomas Thoresens’s Masters Thesis ”Frekvenskonvertering ved hjelp av punktprøvingsteknikker – En alternativ metode for å flytte bredbåndede RF-signaler opp og ned i frekvens” (”Sampling Up/Down Conversion – An Alternative Method in Moving Broadband RF Signals Up and Down in Frequency”) which was done during spring 2011 at FFI project 1107. The work consists of an analysis of Sampling Up/Down Conversion (SUC/SDC) as a frequency conversion method for broadband RF signals. The goal for the work was to examine this method as an alternative to the Superheterodyne principle, by an analysis of a circuit for up and down conversion that uses SUC/SDC. Through a study of background theory, MATLAB simulations and practical laboratory experiments the Master Thesis shows how SUC/SDC can by used as a frequency conversion method. In addition, the flexibility will increase and physical size decrease, as the digital unit is moved closer to the antenna.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleFrekvenskonvertering ved hjelp av punktprøvingsteknikkeren_GB
dc.subject.keywordFrekvensreguleringen_GB
dc.subject.keywordRadiomottakereen_GB
dc.subject.keywordElektronikken_GB
dc.source.issue2011/01624en_GB
dc.source.pagenumber160en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record