Show simple item record

dc.contributorHolm, Knut B.en_GB
dc.contributorHuseby, Mortenen_GB
dc.contributorFykse, Haakonen_GB
dc.date.accessioned2018-08-15T11:31:52Z
dc.date.available2018-08-15T11:31:52Z
dc.date.issued2012-03-06
dc.identifier1065
dc.identifier.isbn978-82-464-2045-5en_GB
dc.identifier.other2012/00442
dc.identifier.urihttps://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/877
dc.description.abstractEnglish summary In June 2011 a number of tests of the protective properties of Hesco gabions relative to various weapon threats were accomplished. The experiments are part of a series of tests involving physical force protection. This report is primarily a documentation of the test results. 3.5 kg and 7.5 kg TNT charges corresponding to 120 mm and 155 mm grenades and also real 155 mm artillery ammunition were fired against Hesco MIL 3 units with different fill materials. The TNT charges destroyed the front side of the MIL 3 cells and threw out a large part of the fill materials, but the back side remained intact. Crushed rock and especially local soil were thrown considerably farther than sand and gravel. These types of fill material are therefore more dangerous to people. Tents behind the MIL 3 units were damaged by the 7.5 kg charges detonated against gabions directly in front of the tents. Detonation of 155 mm shells destroyed several MIL 3 cells and spread the fill material widely. The effect was much stronger than from the 7.5 kg TNT charges. Thus MIL 3 units are incapable as protection against 155 mm grenades. 400 kg TNT charges were detonated 20 m and 60 m in front of Hesco MIL 10 walls. The charges simulated car bombs (VBIEDs). The pressure behind the walls was measured to find the mitigating effect of the wall. Analysis of the pressure data will be presented in an upcoming report. With the charge 20 m from the wall the effect of the pressure wave to the tents behind the wall was devastating. An unprotected tent 70-80 m from the detonation got some damage. The test series also included firings of 340 g shaped charges against gabions with different fill materials. The charges correspond to shaped charges used in RPG-7 weapons. The penetration depth was between 70 cm and 90 cm with a general trend of less penetration with larger stones in the fill material.en_GB
dc.description.abstractSammendrag Det ble i juni 2011 gjennomført en rekke forsøk for å teste Hesco-gabioners evne til å beskytte mot ulike våpentrusler. Forsøkene er en del av en serie tester knyttet til fysisk styrkebeskyttelse. Hensikten med denne rapporten er primært å dokumentere forsøksresultatene. Ladninger på 3,5 kg og 7,5 kg TNT som tilsvarer ladningene i 120 mm og 155 mm granater, samt virkelig 155 mm artilleriammunisjon ble satt av mot Hesco MIL 3-enheter med forskjellige fyllmaterialer. TNT-ladningene ødela forsiden av gabionene og kastet ut en stor del av fyllmaterialet, men baksiden ble ikke skadet. Kult og spesielt stedlig masse ble kastet betraktelig lengre enn sand og pukk. Disse fyllmaterialene vil derfor lettere skade mennesker. Telt på baksiden av MIL 3-gabionene ble skadet av 7,5 kg TNT når detonasjonen av disse ladningene skjedde mot gabioner rett foran teltene. Sprengning av 155 mm granater ødela flere MIL 3-celler og spredte fyllmaterialet vidt ut. Virkningen var mye større enn fra ladningene på 7,5 kg TNT og viste at MIL 3 beskytter dårlig mot 155 mm granater. TNT-ladninger på 400 kg ble detonert 20 m og 60 m foran Hesco MIL 10-vegger. Ladningene simulerte bilbomber. Trykket bak veggene ble målt for å finne veggens trykkdempende effekt. Analysen av måledataene vil bli presentert i en kommende rapport. Når ladningen ble detonert 20 m foran veggen, var trykkbølgen helt ødeleggende på teltene bak veggen. Ved en avstand på 70-80 m fra detonasjonen ble det noe skade på et ubeskyttet telt. Forsøksserien omfattet også fyringer av 340 g bikubeladninger mot gabioner med ulike fyllmaterialer. Ladningene svarer til hulladninger som brukes i våpen av type RPG-7. Inntrengningsdybden var mellom 70 cm og 90 cm, og større steiner i fyllmaterialet ga generelt mindre inntrengning.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleTests of Hesco gabions June 2011en_GB
dc.subject.keywordGabioner (Byggemateriale)en_GB
dc.subject.keywordSprengladninger - Detonasjonen_GB
dc.source.issue2012/00442en_GB
dc.source.pagenumber49en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record