Show simple item record

dc.contributor.authorAarønæs, Larsen_GB
dc.contributor.authorBratberg, Kathinka Louise Rinviken_GB
dc.date.accessioned2023-11-09T12:19:21Z
dc.date.available2023-11-09T12:19:21Z
dc.date.issued2023-11
dc.identifier.issn2535-2687
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/3229
dc.description.abstractDenne utgaven av FFIs populærvitenskapelige magasin Viten ønsker vi å gi mer innsikt i FFIs rolle og arbeid med langtidsplanlegging. Det har instituttet sjelden mulighet til ellers, når det legger fram konkrete analyser. Gjennom å trekke linjene både bakover og framover viser magasinet både utviklingen og det tidløse i arbeidet. Hva hvis Forsvaret var en bedrift? Da ville styret antakelig gått inn for å selge den. Utviklingen av Forsvaret tar tid og lett havner på etterskudd når endringene i omgivelsene er store eller skjer raskt. Hvis behovet for endring er større enn evnen til endring, er det dårlige utsikter til å lykkes. Eksemplene på skiftende rammebetingelser og til tider frustrerende langsomme endringer i forsvarssektoren er mange. Investeringer i personell, materiell og infrastruktur krever ofte store ressurser. De tar lang tid. Ringvirkningene av det massive russiske angrepet på Ukraina spredte seg derimot svært raskt. Sikkerhet og forsvar er en viktig og vanskelig oppgave. Å sørge for god langtidsplanlegging er derfor viktig. Det betyr å følge prinsippene om balanse, realisme og langsiktighet. Dette utdypes i magasinet. Gode analyser setter Forsvaret i stand til å løse utfordringene som kan forutses, og gjør det enklere å håndtere det vi ikke klarer å forutse. En viktig ambisjon for FFI er å skape bedre sammenheng i forsvarsplanleggingen. Det betyr mer balanserte, realistiske og oppdaterte planer for utviklingen av Forsvaret. Denne ambisjonen diskuterer FFI stadig internt: Kan instituttet skape sammenheng når det ikke er her beslutningene tas? Politikere og generaler beslutter, men heller ikke de kan skape balanse på egen hånd. Det er alt som bestemmes i hele sektoren hver eneste dag som til sammen skaper balanse eller ubalanse. Utfordringen er å forme disse beslutningene gjennom overordnede linjer som er klare og solid begrunnede. Her vil kunnskap og gode analyser har uvurderlig betydning. Å lage gode planer for å utvikle Forsvaret er det umuliges kunst, men det er nettopp slike utfordringer FFI er til for.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectLangtidsplanleggingen_GB
dc.subjectForsvarsplanleggingen_GB
dc.titleLangtidsplanlegging – det umuliges kunsten_GB
dc.type.documentViten
dc.source.pagenumber44en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record