Show simple item record

dc.contributor.authorHanson, Torbjørnen_GB
dc.contributor.authorEinarsdottir, Irisen_GB
dc.contributor.authorJohnsen, Åshild A.en_GB
dc.contributor.authorNordvang, Erlenden_GB
dc.contributor.authorSobieski, Janen_GB
dc.date.accessioned2023-05-16T12:47:03Z
dc.date.available2023-05-16T12:47:03Z
dc.date.issued2023-05-14
dc.identifier1598
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/3184
dc.description.abstractTrivsel, holdninger og motivasjon i førstegangstjenesten er viktig for at tjenesten skal fungere etter hensikten. Vi følger tre kontingenter av rekrutter ved Sjøforsvarets og Luftforsvarets rekruttskole i årene 2020, 2022 og 2023. Vi dokumenterer hvilke holdninger soldatene tar med seg inn i tjeneste, hva de har opplevd året før tjenesten, hva de opplever i løpet av rekruttperioden og hvordan holdninger påvirkes av tjenesten. Funnene viser at rekruttene trives godt, er fornøyd med eget befal og har høy motivasjon. Samtidig opplevde 36 prosent av kvinnene og 15 prosent av mennene seksuell trakassering i denne perioden. Til sammenligning opplevde hhv. 84 og 60 prosent av kvinner og menn seksuell trakassering i løpet av det siste året før de møtte til førstegangstjenesten. Holdninger til kjønnsblandet rom endrer seg i løpet av tjenesten. Spesielt kvinner blir svært positive etter at de har opparbeidet seg erfaring med praksisen. Rekruttene vil anbefale tjenesten til både andre kvinner og menn.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.publisherForsvarets forskningsinstitutten_GB
dc.subjectFørstegangstjenesteen_GB
dc.subjectSeksuell trakasseringen_GB
dc.subjectMotivasjonen_GB
dc.subjectKjønnsblandede romen_GB
dc.subjectKarriereen_GB
dc.subjectKvinner i Forsvareten_GB
dc.titleTrivsel, holdninger og motivasjon i førstegangstjenesten – en spørreundersøkelse blant rekrutter i Sjøforsvaret og Luftforsvaret 2020–2023en_GB
dc.type.documenteksternnotat
dc.type.documentRapport
dc.source.issue23/01029


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record