Show simple item record

dc.contributor.authorFauske, Maria Fleischeren_GB
dc.date.accessioned2023-05-16T12:05:42Z
dc.date.available2023-05-16T12:05:42Z
dc.date.issued2023-05-15
dc.identifier1598
dc.identifier.isbn978-82-464-3477-3en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/3183
dc.description.abstractI FFI-prosjektet «Personellstudier» gjennomfører vi aktiviteten «Automatisering i fremtidens arbeidsliv». Målet med aktiviteten er å undersøke hvordan kompetansebehovet i Forsvaret vil endres de neste 15 årene som følge av digitalisering og automatisering. I denne rapporten beskriver vi en spørreundersøkelse vi har gjennomført i Sjøforsvaret, Cyberforsvaret og Forsvarets personell- og vernepliktssenter. Hensikten var å samle inn data på individnivå som kan bidra til å svare på tre forhold: hva som vil være viktig kompetanse i fremtiden i Forsvaret, hva som er status for slik kompetanse i Forsvaret i dag og hvorvidt organisasjonen vil være i stand til å oppdatere kompetansen i takt med teknologiutviklingen. Annen forskning på automatisering i fremtidens arbeidsliv er omfattende, men sjelden rettet direkte mot militære organisasjoner og operativ virksomhet. Noe av det som gjør vår spørreundersøkelse spennende, er at vi undersøker hvorvidt funn fra annen forskning også gjelder for en militær organisasjon. Undersøkelsen viser en forventning om at teknologi vil være viktig og nyttig fremover. Det gjelder i like stor grad blant respondenter i operative stillinger som i andre typer stillinger. Imidlertid sier de operative at det er færre planer for innføring av digitaliserings- og automatiseringsteknologier i deres miljøer. Mange ledere svarer at de ikke får tak i personer med den teknologiske kompetansen det er behov for. Det gjelder særlig i Sjøforsvaret, som preges av operativ virksomhet. Forskning på arbeidslivet sier at personer med høy utdannelse og personer i stillinger med praktisk arbeid i mindre grad vil oppleve at teknologiske løsninger erstatter arbeidsoppgavene deres. Vi finner at dette også gjelder operative stillinger. Vi kan ikke se at det blir mindre behov for operativ kompetanse som en direkte følge av digitalisering og automatisering. Blant de sivile respondentene i spørreundersøkelsen har hele 80 prosent kort eller mellomlang utdannelse. Mange sivile vil derfor oppleve endringer i arbeidsoppgaver fremover som følge av teknologiutviklingen. Fra forskningen på arbeidslivet vet også vi at det er en sammenheng mellom teknologisk kompetanse i en virksomhet og virksomhetens evne til å innføre nye teknologier. Spørreundersøkelsen synes å bekrefte at denne sammenhengen også finnes blant de tre DIF-ene som deltok. Vi ser dessuten at teknologisk kompetente, positive ledere er en viktig fremmer for vellykket innføring av teknologiske løsninger. Respondentene oppgir at det som hemmer innføring av teknologiske løsninger mest, er manglende tid og mulighet, interne bestemmelser/direktiver og lovverk. Forskningen på fremtidens arbeidsliv presiserer hvor viktig det er å tenke langsiktig for å håndtere endringene som teknologiutviklingen vil medføre. Vi anbefaler derfor at Forsvaret utarbeider en kompetansestrategi med klare mål og en plan for å nå målene. Forsvaret må sørge for at organisasjonen har tilstrekkelig personell med høy kompetanse, operativ kompetanse og teknologisk kompetanse. For å lykkes med å endre organisasjonen i takt med den teknologiske utviklingen, må Forsvaret ha ledere som evner å drive de teknologiske transformasjonene. I tillegg må Forsvaret sørge for at det i organisasjonen er tilstrekkelig: endringsvilje og kompetanseutviklingsmuligheter; evne, vilje og mulighet til å ta i bruk nye teknologier samt en hensiktsmessig kompetanseflyt og kompetanseutveksling med det sivile arbeidslivet.en_GB
dc.description.abstractIn this report we describe a survey we have conducted in the activity “Automatisering i fremtidens arbeidsliv”, which is a part of the FFI project “Personellstudier”. The Royal Norwegian Navy, the Norwegian Cyber Defence, and the Norwegian Armed Forces HR and Conscription Centre participated in the survey. The goal of the survey was to collect data that would provide us with more answers to the three research questions in our activity: what will be important skills in the Norwegian Armed Forces 15 years from now as a result of digitalization and automation, what is the status of such skills is in the organization today, and will the organization will be able to update the skills of its personnel according to the technological development? Future automation is thoroughly studied in the literature, but studies are rarely directed specifically towards military organizations. A main goal for us is to investigate whether existing research within this field can be applied to the Norwegian Armed Forces. Our respondents believe that technology will be useful and important in the future, but there are fewer actual plans of acquiring digitalization and automation technologies within operative parts of the organization. Operative employees seem to experience less direct impact by digitalization and automation. Among the civilian employees, as much as 80 percent will probably experience quite an impact from digitalization and automation in the coming years. Respondents that report a higher level of technological skills in their work environment, also report that there are more plans for acquiring new technology in their work environment. This is a pattern also reported in the literature on automation. In addition, our survey indicates that technologically skilled and positive leaders are important when it comes to successful acquisition of technological solutions. The respondents say that lack of time, internal rules and directives, and legal issues are the biggest obstacles when it comes to acquiring new technologies. From the literature we know that for organizations to keep up with the technological development, it is important to look ahead and make plans for the future. Therefore, our recommendation is that the Norwegian Armed Forces develop a competence strategy with clear goals for future, and a plan for how to reach those goals.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectSpørreundersøkelseren_GB
dc.subjectAutomatiseringen_GB
dc.subjectTeknologien_GB
dc.subjectFramtidsforskningen_GB
dc.titleHvordan påvirker automatisering av arbeidsoppgaver kompetansebehovet i Forsvaret?en_GB
dc.title.alternativeA survey about the consequences of automation in the Norwegian Armed Forcesen_GB
dc.source.issue23/00995en_GB
dc.source.pagenumber131en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record