Now showing items 1-1 of 1

    • Effekter av støyforurensning på havmiljø - kunnskapsstatus og forvaltningsrådgiving 

      Author::Kvadsheim, Petter H.; Forland, Tonje N.; de Jong, Karen; Nyqvist, Daniel; Grimsbø, Endre; Sivle, Lise D (2020-04-01)
      Menneskeskapt støy i havet kan defineres som en type forurensning når den kommer i tillegg til den naturlige bakgrunnsstøyen. Mer menneskelig aktivitet har ført til en økning i støynivå i havet de siste 30–40 årene. ...