Now showing items 1-1 of 1

    • Geografisk fordeling av sivile ressurser for forsvaret av Norge 

      Viste, Rebekka Hykkerud; Birkemo, Gunn Alice (2023-12-12)
      En stadig mer usikker sikkerhetssituasjon har ført til økt oppmerksomhet på forsvaret av Norge, og med det Forsvarets avhengighet av sivil støtte. FFI har i lengre tid pekt på at denne avhengigheten har økt i takt med ...