Now showing items 1-7 of 7

  • Forsvarets driftsutgifter til MVT og EBA : regnskapsanalyse 1994-2008 

   Værholm, Monica; Johansen, Per Kristian; Sendstad, Cecilie; Tvetbråten, Kari (2009)
   Driftsutgifter til materiell, varer og tjenester (MVT) og eiendom, bygg og anlegg (EBA) har økt betydelig de siste femten årene og utgjør i dag 41 % av Forsvarets totale utgifter. I denne perioden har Forsvaret redusert ...
  • Forsvarsindustrien i Norge - statistikk 2009 

   Tvetbråten, Kari; Fevolden, Arne Martin (2011-03-11)
   Denne rapporten presenterer statistikk for forsvarsindustrien i Norge i 2009. Hensikten er å skaffe bedre oversikt over virksomheten i forsvarsindustrien og danne et grunnlag for mer omfattende og detaljerte studier av ...
  • Forsvarsindustrien i Norge - statistikk 2013 

   Tvetbråten, Kari (2014-12-05)
   Denne rapporten presenterer statistikk over norsk forsvarsindustri i 2013. Statistikken omfatter utvalgte økonomiske nøkkeltall som omsetning, årsverk, eksport, forskning og utvikling, innkjøpskostnader og verdiskaping. ...
  • Forsvarsindustrien i Norge : statistikk 2010 

   Tvetbråten, Kari (2011-12-04)
   Denne rapporten presenterer statistikk over forsvarsindustrien i Norge i 2010. Hensikten er å skaffe bedre oversikt over virksomheten i forsvarsindustrien og danne et grunnlag for mer omfattende og detaljerte studier av ...
  • Forsvarsindustrien i Norge : statistikk 2011 

   Tvetbråten, Kari (2012-11-19)
   Rapporten presenterer statistikk over forsvarsindustrien i Norge i 2011, og kommer som en årlig utgivelse fra FFI. Hensikten er å kartlegge virksomheten i forsvarsbedriftene og følge utviklingen over tid. Resultatene danner ...
  • Forsvarsindustrien i Norge : statistikk 2012 

   Tvetbråten, Kari (2013-11-12)
   Denne rapporten presenterer statistikk over norsk forsvarsindustri i 2012. Statistikken omfatter utvalgte økonomiske nøkkeltall som omsetning, årsverk, eksport, forskning og utvikling, innkjøpskostnader og verdiskaping. ...
  • Rutiner for Næringsdatabasen og analyser av forsvarsindustrien ved FFI 

   Tvetbråten, Kari (2011-10-28)
   Denne rapporten sammenfatter de viktigste rutiner og kilder ved FFI i forbindelse med innsamling og lagring av data om forsvarsindustrien i Norge. Opplysningene er lagret og systematisert i en statistikkdatabase, ...