Now showing items 1-7 of 7

  • Cyberoperasjoner i et statsperspektiv – utfordringer og analytiske verktøy for militær kontekst 

   Thuv, Aasmund; Enemo, Geir; Kveberg, Torbjørn (2023-06-30)
   FFI-prosjekt «Forsvarets bruk av det elektromagnetiske og digitale rom» har blant annet som formål å gjøre forsvarssektoren bedre i stand til å gjøre helhetlige vurderinger og forbedringer av cyberoperasjoner. Det gjelder ...
  • An essay on strategic communication, information operations and public affairs 

   Thuv, Aasmund (2014-01-29)
   This report presents an essay written as a part of the Information Operations Postgraduate Certification (IOPGCERT) at Cranfield Defence and Security, Defence Academy – College of Management and Technology, Cranfield ...
  • Forsvarsanalysen 2023 

   Skjelland, Espen; Arnfinnsson, Brynjar; Birkemo, Gunn Alice; Bråthen, Karsten; Glærum, Sigurd; Graarud, Emil; Hakvåg, Una; Klepper, Karina B.; Kvalvik, Sverre N.; Larsen, Martin V.; Mayer, Michael J.; Minos-Stensrud, Mathias; Monsen, Ingunn Helene Landsend; Mørkved, Torgeir; Nordvang, Erlend U.; Presterud, Ane O.; Sellevåg, Stig-Rune; Sendstad, Cecilie; Sivathas, Kajittha; Strand, Kari Røren; Thuv, Aasmund; Voldhaug, Jan-Erik (2023-03-21)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021 på oppdrag fra Forsvarsdepartementet (FD). Prosjektet skal gi forsvarsledelsen årlige råd om Forsvarets strategiske utvikling. Analysen vurderer ...
  • Håndtering av IKT-sikkerhetshendelsene i Helse Sør-Øst og fylkesmannsembetene – en vurdering 

   Bruvoll, Janita A.; Thuv, Aasmund; Enemo, Geir (2020-06-03)
   I dag er de aller fleste samfunnsfunksjoner, virksomheter og individer i større eller mindre grad avhengig av digitale tjenester. Anvendelsen av IKT gir oss mulighet til å effektivisere prosesser og tjenester som brukes ...
  • Hvordan håndtere IKT i Forsvarets langtidsplanlegging 

   Farsund, Bodil Hvesser; Thuv, Aasmund; Hansen, Bjørn Jervell (2022-10-27)
   Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er i dag mangelfullt representert i Forsvarets langtidsplanlegging. Dette gjelder både i FFIs metode for å støtte denne planleggingen og mer generelt. Dette har konsekvenser ...
  • Sårbarheter i Internett 

   Thuv, Aasmund; Windvik, Ronny; Nystuen, Kjell Olav; Sivertsen, Tormod Kalberg (2007)
   I de siste °arene har Internett blitt et viktig kommunikasjonssystem for samfunnet, b°ade som et kommunikasjonsmedium og som en plattform for stadig mer avanserte tjenester. Internett har blitt en viktig integrert del ...
  • Styrker og svakheter ved dagens totalforsvar – rapport til Totalberedskapskommisjonen 

   Sellevåg, Stig Rune; Birkemo, Gunn Alice; Breivik, Hanne; Endregard, Monica; Enemo, Geir; Grunnan, Tonje; Johnsen, Arnt; Lausund, Rune; Sendstad, Ole Jakob; Thuv, Aasmund (2022-12-19)
   Totalforsvaret skal ivareta statssikkerheten og samfunnssikkerheten i hele krisespekteret. Tre forhold er grunnleggende for et godt totalforsvar: god motstandsdyktighet i samfunnet, tverrsek-toriell situasjonsforståelse ...