Now showing items 1-1 of 1

    • Næringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser 

      Shahzadm, Ali; Skogstad, Arne K.; Skøelv, Åge; Warberg, Erik N.; Willassen, Einar (2007)
      Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet (FD) gjennomført et oppdrag for å utarbeide grunnlagsmateriale til departementets utarbeidelse av en helhetlig strategi for de næringspolitiske ...