Now showing items 1-3 of 3

  • Modellering av termisk signatur med ShipIR 

   Gamborg, Marius; Søderblom, Morten (2002)
   Project 775 was established in order to develop models for simulation of thermal signature for natural backgrounds and for vehicles. Developing a thermal signature modeling software for vehicles is a very complex task. ...
  • Prosjekt 1013 Vindkraftutbyggingens påvirkning på Forsvarets elektromagnetiske systemet (VINDKRAFT) - sluttrapport 

   Meland, Bente Jensløkken; Øhra, Hans; Høye, Gudrun; Nilssen, Eivind Bergh; Søderblom, Morten; Mjanger, Morten; Otnes, Roald; Kristoffersen, Stein; Sparr, Trygve; Tollisen, Steffen; Storhaug (2007)
   Vindkraftutbyggingen er i full gang – også i Norge. Det har gjennom studier og feltforsøk i flere land vist seg at vindmøller har innvirkning på ulike elektromagnetiske systemer. Dette kommer av at vindmøllene er store, ...
  • Termisk signatur fra objekt og bakgrunn - sluttrapport for prosjekt 775 

   Olsen, Frode Berg; Gamborg, Marius; Høimyr, Tor; Strømman, Eivind; Søderblom, Morten (2002)
   In project 775, models for simulation of thermal signature for natural backgrounds and for vehicles have been developed. Both models were calibrated and evaluated on the basis of meteorological data and real thermal images. ...