Now showing items 1-1 of 1

    • Metode for klassifisering av havneanlegg og en overordnet trusselvurdering 

      Maal, Maren; Brattekås, Kjersti; Johnsen, Siw Tynes; Bruvoll, Janita; Riis, Leif D. (2016-12-02)
      På oppdrag fra Kystverket (KYV) har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Forsvarsbygg futura ved Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) utarbeidet en metode for klassifisering av norske havneanlegg. I ...