Now showing items 1-1 of 1

    • Autokalibrering av kamera ved bruk av rotasjon og vinkelmåling 

      Halsør, Marius; Rennemo, Jørgen (2015-06-05)
      Dette arbeidet er utført med tanke på kameraer som skal brukes for Augmented Reality (AR). AR innebærer at man viser virtuell informasjon plassert på korrekt sted i en reell scene. For å få til dette, må man vite hvor ...