Now showing items 1-1 of 1

    • Beitekvalitet i skyte- og øvingsfelt 

      Voie, Øyvind Albert; Rosef, Line; Rekdal, Yngve; Longva, Kjetil Sager (2010)
      Med tanke på risikovurderinger av sau som beiter i forurensede skyte- og øvingsfelt er det gjort en vurdering av hvordan Forsvarets aktivitet i disse feltene påvirker beitekvaliteten. Studien viser at dette er sterkt ...