Now showing items 1-1 of 1

    • TAV - økt effektivitet i Forsvaret 

      Pedersen, Lars Erik; Enemo, Geir; Steder, Frank Brundtland (2010)
      Denne rapporten beskriver konsepter, teknologier og systemer som inngår i Total Asset Visibility (TAV) og hvordan disse delene danner grunnlaget for økt effektivitet i Forsvaret. TAV har som mål å skaffe til veie et ...