Now showing items 1-5 of 5

  • Forsvarsindustrien i Norge - statistikk 2014 

   Pedersen, Jon Olav (2015-10-20)
   I forhold til forsvarsrelatert omsetning er den største verdimessige nedgangen knyttet til omsetning fra salg til utenlandske kunder. Denne nedgangen skyldes primært de største virksomhetene, og settes det i sammenheng ...
  • Forsvarsindustrien i Norge - statistikk 2015 

   Pedersen, Jon Olav (2016-11-02)
   Med unntak av “forskning og utvikling” viser de overordnede hovedtall en oppgang i forhold til 2014. Det bør bemerkes en svekkelse av det norske hjemmemarkedet ved at “omsetningen fra Forsvaret” er ned 11 %. På den annen ...
  • Forsvarsindustrien i Norge - statistikk 2019 

   Pedersen, Jon Olav (2020-11-10)
   Statistikken for 2019 viser at norske forsvarsvirksomheter leverer ca.16 % av Forsvarets totale materiellinvesteringer. Det kan derfor antas at utenlandske leverandører, og derved importandelen, står for de resterende ...
  • Forsvarsindustrien i Norge – statistikk 2020 

   Pedersen, Jon Olav (2021-09-10)
   Statistikken for 2020 viser at utvalget av norske forsvarsvirksomheter leverer ca.17 % av Forsvarets totale materiellinvesteringer. Forsvarsindustrien i Norge rapporterer en vekst i forsvarsrelatert omsetning på 20 % fra ...
  • Grunnlagsstudie for ny politikkutforming - nasjonal forsvarsindustriell strategi 

   Bjørk, Hanne Marit; Iversen, Sigurd; Størkersen, Nils; Hoff, Erlend Øby; Engen, Geir; Sendstad, Ole Jakob; Pedersen, Jon Olav (2020-06-15)
   I Meld. St. 9 (2015–2016) la daværende regjering frem Nasjonal forsvarsindustriell strategi. En rekke utviklingstrekk utfordrer nå flere av premissene for strategien. Forsvarsdepartementet (FD) har derfor bedt Forsvarets ...