Now showing items 1-2 of 2

  • Forsvarsindustrien i Norge – statistikk for 2021 

   Paulsrud, Mari (2022-10-28)
   Forsvarsindustrien i Norge rapporterte om vekst i forsvarsrelatert omsetning på 8 % fra 2020 til 2021. Omsetningen til Forsvaret var uendret, mens omsetningen til både andre norske kunder og utenlandske kunder steg. De ...
  • Forsvarsindustrien i Norge – statistikk for 2022 

   Paulsrud, Mari (2023-11-01)
   Vi har studert nøkkeltall for 2022 fra virksomhetene i forsvarsindustrien i Norge. Industrien har samlet sett rapportert om vekst i forsvarsrelatert omsetning på 13 %. Både omsetningen til Forsvaret, andre norske kunder ...