Now showing items 1-11 of 11

  • Bestemmelse av utlekkingspotensialet i masser fra Haukberget I og II i Hjerkinn skyte- og øvingsfelt 

   Strømseng, Arnljot; Johnsen, Arnt; Karsrud, Tove; Ljønes, Marita; Parmer, Marthe Petrine; John, Sunil; Lunder, Helene; Larsen, Anita; Myran, Anne (2008)
   Forsvarets forskningsinstitutt har fra Forsvarsbygg fått i oppdrag å gjennomføre en vurdering av utlekkingspotensialet av både tungmetaller og eksplosiver i jordmasser fra Haukberget I og II i forbindelse med gjennomføring ...
  • Deteksjon av eksplosivrester i felt ved hjelp av hyperspektral avbildning 

   Karsrud, Tove; Parmer, Marthe Petrine; Skauli, Torbjørn (2009)
   Der er kjent at det i Forsvarets skytefelt ligger rester av eksplosiver, noe som hovedsakelig skyldes ufullstendig detonasjon av ammunisjon. Disse restene er vanskelige å finne, men er ansett å være et miljøproblem blant ...
  • Forekomster av forurensninger fra ammunisjon : anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging 

   Johnsen, Arnt; Karsrud, Tove; Parmer, Marthe Petrine; Rossland, Helle Kristin (2010)
   Det er foretatt en rekke undersøkelser for å få bedre kjennskap til hvordan fordelingen og forekomsten av forurensningen fra ammunisjon er på enkelte lokaliteter i skyte- og øvingsfelt. Det har vært foretatt mer detaljerte ...
  • Forurensning fra ammunisjon i akvatisk miljø og på kystfort : innledende undersøkelser 

   Rossland, Helle Kristin; Johnsen, Arnt; Karsrud, Tove; Parmer, Marthe Petrine; Larsen, Anita; Myran, Anne; Nordås, Silje V. (2010)
   Det er foretatt innledende undersøkelser av forurensning fra eksplosiver og tungmetaller på Forsvarets kystfort og ved ammunisjon i akvatisk miljø. Det er liten kunnskap om graden av forurensning på kystfortene. En slik ...
  • Helseplager i forbindelse med bruk av HK416 : vurdering av årsak og helserisiko 

   Strømseng, Arnljot; Voie, Øyvind Albert; Johnsen, Arnt; Bergsrud, Svein Morten; Parmer, Marthe Petrine; Røen, Bent T.; Ljønes, Marita; Johannessen, Tom C.; Longva, Kjetil Sager (2009)
   Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å finne årsakene til de helseplager som er rapportert i forbindelse med bruk av automatrifle HK416, samt å vurdere helserisiko ...
  • Overvåkning av PCB-forurensning ved ubåtbunkeren i Laksevåg - 2008 

   Johnsen, Arnt; Larsen, Anita; Myran, Anne; Rossland, Helle Kristin; Parmer, Marthe Petrine; Strømseng, Arnljot; Longva, Kjetil Sager; Voie, Øyvind Albert (2009)
   FFI har fra Forsvarsbygg fått i oppdrag å foreta en overvåking av PCB-forurensning ved ubåtbunkeren i Laksevåg i årene 2006-2008. Denne rapporten oppsummer resultater fra overvåkningen i denne perioden. I 2005 ble det ...
  • Testing av metoder for hurtigpåvisning av forurensning fra eksplosiver 

   Karsrud, Tove; Parmer, Marthe Petrine; Johnsen, Arnt; Nordås, Silje V.; Aaserud, Bjørn Henrik (2009)
   Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har de siste årene foretatt undersøkelser av eksplosiv-forurensning fra ammunisjon i skyte- og øvingsfelt. Dette er en tidkrevende og kostbar prosess som inkluderer prøvetaking i felt, ...
  • Tiltak på eksplosivforurenset grunn : innledende studier på laboratoriet og i felt 

   Parmer, Marthe Petrine; Karsrud, Tove; Johnsen, Arnt; Rossland, Helle Kristin; Nordås, Silje V.; Larsen, Anita; Myran, Anne; Voie, Øyvind Albert (2010)
   To forskjellige tiltak for å redusere innholdet av eksplosiver i forurenset jord har blitt testet ut i felt. Metodene er kjemisk behandling ved kalking og biologisk nedbrytning ved kompostering. Undersøkelsene har vært ...
  • Transport av eksplosiver : utlekking av eksplosiver under episode 

   Karsrud, Tove; Johnsen, Arnt; Strømseng, Arnljot; Parmer, Marthe Petrine; Rossland, Helle Kristin; Mariussen, Espen (2010)
   Forurensning av eksplosiver fra ammunisjon opptrer som partikler, der størrelsen på partiklene er avhengig av hvordan ammunisjonen er omsatt. Partiklene blir liggende på overflaten av bakken og er lite mobile. Hvis ...
  • Undersøkelse av ammunisjonsrelatert forurensing i Hengsvann skyte- og øvingsfelt 

   Johnsen, Arnt Magne; Voie, Øyvind Albert; Strømseng, Arnljot; Rossland, Helle Kristin; Parmer, Marthe Petrine; Larsen, Anita; Myran, Anne (2011-04-11)
   Hengsvann skyte- og øvingsfelt har et areal på 34 km2 og ligger både i Kongsberg og Notodden kommune. Skytefeltet blir brukt hele året og er et mye brukt felt. I feltet benyttes det både håndvåpenammunisjon og ammunisjon ...
  • Undersøkelse av ammunisjonsrelatert forurensning i Halkavarre skyte- og øvingsfelt 

   Johnsen, Arnt Magne; Rossland, Helle Kristin; Voie, Øyvind Albert; Myran, Anne; Larsen, Anita; Parmer, Marthe Petrine (2012-05-08)
   Det ble i 2008 og 2009 foretatt kartlegging av ammunisjonsrelatert forurensning i sediment, vann og fisk i tre utvalgte innsjøer i Halkavarre skyte- og øvingsfelt. Det ble gjort undersøkelser i Store Russevatn, Nedre ...