Now showing items 1-9 of 9

  • Aegir installation and user manual 

   Hannevik, Tonje Nanette; Olsen, Richard (2014-11-19)
   There have been many civilian Synthetic Aperture Radar (SAR) satellites in orbit. The Norwegian Defence and the Norwegian Coast Guard have used the Canadian SAR satellites RADARSAT-1 and RADARSAT-2 operatively for fisheries ...
  • En introduksjon til satellitter 

   Bjerke, Pål; Olsen, Richard (2008)
   Denne rapporten gir en innføring i prinsipper for bruk av satellitter som går i kretsløp rundt jorden. Den presenterer sentrale begrep for satellittbaner, instrumenter og annen nyttelast, samt anvendelsene for disse. Til ...
  • ESA mulighetsstudie for et europeisk satellittbasert AIS system - avsluttende rapport og abstrakt 

   Helleren, Øystein; Olsen, Øystein; Eriksen, Torkild; Olsen, Richard (2009)
   Denne rapporten gjengir rapportene ”Abstract” og ”Final Report” som FFI laget for den europeiske romorganisasjonen ESA under kontrakten: ”Contract No. 20492/06/NL/JA – Technology reference and proof of concept for a space ...
  • ESA mulighetsstudie for et europeisk satellittbasert AIS system : sammendrag 

   Helleren, Øystein; Olsen, Øystein; Eriksen, Torkild; Olsen, Richard (2009)
   Denne rapporten gjengir rapporten ”Executive Summary” som FFI laget for den europeiske romorganisasjonen ESA under kontrakten: ”Contract No. 20492/06/NL/JA – Technology reference and proof of concept for a space based ...
  • Forsvarsanalysen 2024 

   Skjelland, Espen; Glærum, Sigurd; Nyhamar, Tore; Sendstad, Cecilie; Arnfinnsson, Brynjar; Fauske, Maria Fleischer; Gjørven, Eli; Klausen, Runhild Aae; Køber, Petter Kristian; Lammersdorf, Anniken Bergland; Lausund, Kristian; Olsen, Karl Erik; Olsen, Richard; Reitan, Joachim; Sellevåg, Stig Rune; Waage, Kristin (2024-02-13)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021. Forsvarsdepartementet (FD) er oppdragsgiver, og forsvarssjefen er sektorens hovedrepresentant. Prosjektets hovedprodukt er en årlig analyse som ...
  • Improving ship detection by using polarimetric decompositions 

   Hannevik, Tonje Nanette; Eldhuset, Knut; Olsen, Richard (2015-10-12)
   Norway’s large ocean areas require efficient methods to monitor vessels. Radar satellites in orbit today offer dual- or quad-polarised data, which ease the task of detecting vessels in a SAR (Synthetic Aperture Radar) ...
  • Literature review on vessel detection 

   Arnesen, Tonje Nanette; Olsen, Richard (2004)
   This report presents an overview of available literature on the subject of vessel detection in Synthetic Aperture Radar (SAR) imagery. The review was carried out as part of the EU-funded DECLIMS project, which is aimed at ...
  • Skipsdeteksjon i SAR data fra sivile radarsatellitter for SATHAV 

   Arnesen, Tonje Nanette; Olsen, Richard (2005)
   Synthetic Aperture Radar (SAR) images with the capability to detect ocean-going vessels have been available since 1991. This report summarizes earlier experiences and gives and overview of new investigations of the ship ...
  • Vurdering av ENVISAT ASAR for skipsdeteksjon 

   Arnesen, Tonje Nanette; Olsen, Richard (2004)
   Ship detection and monitoring has become one of the first operational services from civilian spaceborne Synthetic Aperture Radar. The Norwegian Coast Guard presently uses such data to support fisheries monitoring in ...