Now showing items 1-14 of 14

  • Deltagelse i NATO/PFP - interlaboratorieøvelse for deteksjon/identifikasjon av biologiske stridsmidler 

   Olsen, Jaran Strand; Skogan, Gunnar; Økstad, Ole Andreas; Fykse, Else Marie (2000)
   NATO styrker. enten i fredsbevarende operasjoner eller i annen type strid, kan bli utsatt for angrep/sabotasje med biologiske våpen. I en slik situasjon er det viktig at en hurtig evaluering av situasjonen er mulig for ...
  • Deltagelse på kurs i SIBCRA prøvetaking - praktisk og teoretisk introduksjon til AEP-66 

   Olsen, Jaran Strand; Juul, Hilde Magda (FABCS) (2011-10-20)
   Som en del av det Nordiske samarbeidet innen CBR vern deltok Norge på det Finske ingeniørregimentets SIBCRA kurs ved Keuruu, 4-15. oktober 2010. Sverige og Danmark deltok også på kurset som ga et innblikk i hvordan Finland ...
  • Evaluation of Optoflow Microcyte(R) flow cytometer 

   Gran, Hans Christian; Skogan, Gunnar; Olsen, Jaran Strand (2002)
   Optoflow Microcyte flow cytometer has been evaluated with regard to its user-friendliness and ability to detect different types of bacteria. Bacillus cereus and Escherichia coli are tested at different concentrations and ...
  • FFIs deltakelse i SIBCRA-laboratorieøvelse for blandede prøver, november 2007 - februar 2008 

   Breivik, Hanne; Olsen, Jaran Strand; Opstad, Aase Mari; Skogan, Gunnar; Enger, Elin; Aarskaug, Tone; Kippe, Halvor; Gilljamm, Berit Harstad (2010)
   FFI deltok i en laboratorieøvelse arrangert av SIBCRA Subgroup” (under ”NAAG/JCG CBRN”), med varighet fra november 2007 til februar 2008. Hensikten var å analysere miljøprøver som kunne inneholde blandinger av både biologiske, ...
  • Identification of biological threat agents in the environment and its challenge 

   Blatny, Janet Martha; Fykse, Else Marie; Olsen, Jaran Strand; Skogan, Gunnar; Aarskaug, Tone (2008)
   A release of pathogenic microorganisms may result in infections either in humans or animals, in which the development of clinical symptoms may be the first alert of a biological incident. Rapid, reliable and efficient ...
  • Oversikt over biosensorer for identifikasjon av biologiske våpen 

   Fykse, Else Marie; Olsen, Jaran Strand; Økstad, Ole Andreas (2000)
   This review discusses biosensors for identification of toxic material of defence interest with particular emphasis on biological weapons. Biosensors are defined as analytical devices combining the molecular recognition ...
  • Påvisning av biologiske stridsmidler ved bruk av real-time PCR 

   Fykse, Else Marie; Olsen, Jaran Strand; Skogan, Gunnar (2004)
   Genetic methods are nowadays considered indispensable for identification of microorganisms. Such methods are used in the field of food safety, clinical diagnostics of humans and animals and for identification of biological ...
  • Påvisning av biologiske trusselstoffer - et studium av teknologier og metoder for bruk i Forsvaret 

   Blatny, Janet Martha; Fykse, Else Marie; Olsen, Jaran Strand (2005)
   This report describes various methods for detection and identification of biological (B) threat agents and different technical devices that may be used for military purposes. Various approaches may be used for B-detection ...
  • Påvisning av biologiske trusselstoffer - teknologiinnspill til FS 07 

   Blatny, Janet Martha; Fykse, Else Marie; Olsen, Jaran Strand (2006)
   This report describes various methods for detection and identification of biological (B) threat agents and different technical devices that may be used for military purposes. Various approaches may be used for B-detection ...
  • Påvisning av næringsmiddelpatogener med PCR 

   Olsen, Jaran Strand; Fykse, Else Marie; Skogan, Gunnar; Blatny, Janet Martha; Opsahl, Morten (2006)
   Denne rapporten beskriver bruken av den molekylære metoden ”Polymerase Chain Reaction” (PCR) for identifisering av utvalgte sykdomsfremkallende bakterier i næringsmidler. Arbeidet er basert på et samarbeidsprosjekt mellom ...
  • Prøvetaking av biologiske stridsmidler - deltagelse på SIBCRA-feltøvelse ved Dugway Proving Ground, Utah, USA 

   Olsen, Jaran Strand; Pedersen, Bjørn (2003)
   FABCS and FFI have participated in a field exercise for sampling of biological warfare agents at Dugway Proving Ground, Utah, USA. A temporary sampling kit and procedures for sampling of biological warfare agents has ...
  • Report from Round Robin 2006 - SIBA 7th laboratory exercise 

   Skogan, Gunnar; Blatny, Janet Martha; Olsen, Jaran Strand (2007)
   The NATO group SIBCRA (Sampling and Identification of Biological Chemical and Radiological Agents) arranged a training exercise with respect to identification of biological agents in March 2006. This is an annual exercise ...
  • Sampling and identification of Legionella spp. at Borregaard Ind. Ltd. 

   Blatny, Janet Martha; Skogan, Gunnar; Reif, Bjørn Anders Pettersson; Andreassen, Øyvind; Thomassen, Gunn Merethe; Aarskaug, Tone; Fykse, Else Marie; Olsen, Jaran Strand (2007)
   Befolkningen i Sarpsborg/Fredrikstad-området opplevde et utbrudd forårsaket av Legionella pneumophila serogruppe 1 i mai 2005 hvor 56 personer ble registrert smittet. Skrubberanlegget ved Borregaard i Sarpsborg ble ...
  • The survival and stability of water pathogens in artificially contaminated water 

   Fykse, Else Marie; Thomassen, Gunn Merethe; Strømhylden, Christine; Olsen, Jaran Strand; Blatny, Janet Martha (2009)
   The aim of this study was to investigate the fate of potential water pathogens in spiked water samples using Salmonella thyphimurium, S. bongorii, Escerichia coli (EHEC), Vibrio cholerae and Bacillus cereus, the latter ...