Now showing items 1-3 of 3

  • Framtidas heimevern 

   Berg-Knutsen, Espen; Dahl, Per Kristian; Endregard, Monica; Gulichsen, Steinar; Hove, Kjetil Hatlebakk; Nordvang, Erlend Urdsøn; Rones, Nina; Vatne, Dagfinn Furnes; Aarønæs (red.), Lars (2021-09-27)
   HVORDAN BLIR FRAMTIDAS HEIMEVERN? Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og Heimevernsstaben studert hvilken innretning Heimevernet bør ha i framtida. Det har vi gjort gjennom et treårig ...
  • Fremtidig valutausikkerhet i kampflyanskaffelsen 

   Bergland, Anniken Borgen; Nordvang, Erlend Urdsøn (2021-05-18)
   Stortinget vedtok i 2012 at Norge skulle anskaffe 52 kampfly av typen F-35 i perioden 2015 til 2025. Per oktober 2020 er det estimert at 85 prosent av de resterende anskaffelseskostnadene vil påløpe i USD, noe som betyr ...
  • Valutarisiko i forsvarssektorens fremtidige materiellinvesteringer - eksponering, usikkerhet og konsekvenser 

   Nordvang, Erlend Urdsøn; Bergland, Anniken Borgen (2021-05-12)
   Forsvarssektoren er avhengig av utenlandske leverandører når materiell skal anskaffes. Dette medfører at kronekursen har stor betydning for de samlede materiellinvesteringskostnadene. Historisk har vi sett at kronekursen ...