Now showing items 1-3 of 3

  • Forurensning fra ammunisjon i akvatisk miljø og på kystfort : innledende undersøkelser 

   Rossland, Helle Kristin; Johnsen, Arnt; Karsrud, Tove; Parmer, Marthe Petrine; Larsen, Anita; Myran, Anne; Nordås, Silje V. (2010)
   Det er foretatt innledende undersøkelser av forurensning fra eksplosiver og tungmetaller på Forsvarets kystfort og ved ammunisjon i akvatisk miljø. Det er liten kunnskap om graden av forurensning på kystfortene. En slik ...
  • Testing av metoder for hurtigpåvisning av forurensning fra eksplosiver 

   Karsrud, Tove; Parmer, Marthe Petrine; Johnsen, Arnt; Nordås, Silje V.; Aaserud, Bjørn Henrik (2009)
   Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har de siste årene foretatt undersøkelser av eksplosiv-forurensning fra ammunisjon i skyte- og øvingsfelt. Dette er en tidkrevende og kostbar prosess som inkluderer prøvetaking i felt, ...
  • Tiltak på eksplosivforurenset grunn : innledende studier på laboratoriet og i felt 

   Parmer, Marthe Petrine; Karsrud, Tove; Johnsen, Arnt; Rossland, Helle Kristin; Nordås, Silje V.; Larsen, Anita; Myran, Anne; Voie, Øyvind Albert (2010)
   To forskjellige tiltak for å redusere innholdet av eksplosiver i forurenset jord har blitt testet ut i felt. Metodene er kjemisk behandling ved kalking og biologisk nedbrytning ved kompostering. Undersøkelsene har vært ...