Now showing items 1-3 of 3

  • LandX20 Experiment Report – experiment for future land warfare capabilities with focus on increased situational awareness and unmanned systems 

   Mathiassen, Kim; Baksaas, Magnus; Dyrdal Idar; Eikanger, Brage Gerdsønn; Gulbrandsen, Fredrik; Gusland, Daniel; Larsen, Martin Vonheim; Mentzoni, Eilert; Minos-Stensrud, Mathias; Moen, Jonas; Nilssen, Eivind Bergh; Nummedal, Olav Rune; Nygaard, Tønnes; Rolfsjord, Sigmund; Simonsen, Aleksander; Thoresen, Marius; Bakstad, Lorns Harald; Bentsen, Dan Helge; Eggesbø, Christian; Grimstvedt, Eirik Skjelbreid; Haavardsholm, Trym Vegard; Halsør, Marius; Hoelsæter, Øistein; Kolden, David; Krogstad, Thomas Røbekk; Macdonald, Robert Helseth; Nielsen, Niels Hygum; Nonsvik, Guri; Ruud, Else-Line Malene; Seehuus, Rikke Amilde; Wiig, Martin Syre; Østevold, Einar (2022-03-21)
   LandX20 was a collaborative experiment and demonstration where four research projects from the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) participated. The goal of the experiment was two-fold. The first goal was to ...
  • Prosjekt 1013 Vindkraftutbyggingens påvirkning på Forsvarets elektromagnetiske systemet (VINDKRAFT) - sluttrapport 

   Meland, Bente Jensløkken; Øhra, Hans; Høye, Gudrun; Nilssen, Eivind Bergh; Søderblom, Morten; Mjanger, Morten; Otnes, Roald; Kristoffersen, Stein; Sparr, Trygve; Tollisen, Steffen; Storhaug (2007)
   Vindkraftutbyggingen er i full gang – også i Norge. Det har gjennom studier og feltforsøk i flere land vist seg at vindmøller har innvirkning på ulike elektromagnetiske systemer. Dette kommer av at vindmøllene er store, ...
  • Wind Turbines and Electromagnetic Systems (WTES) - software documentation 

   Meland, Bente Jensløkken; Nilssen, Eivind Bergh; Høye, Gudrun; Mjanger, Morten; Kristoffersen, Stein (2007)
   This report contains a description of the software developed by the FFI-project 1013 “Effekt av vindkraftutbygging på radiosamband og radar (VINDKRAFT)” (The effect of windmill development on telecommunication and ...