Now showing items 1-1 of 1

    • Målinger av lydtrykket nær M109, 155 mm felthaubits 

      Huseby, Morten; Hauge, Knut Ove; Andreassen, Erling; Nilsen, Nils Ivar (2007)
      Denne rapporten er del av et pågående arbeid for å forbedre Forsvarsbygg sin evne til å evaluere støynivået rundt skytefelt. Her dokumenterer vi målinger som ble gjort nær Hjerkinn 21. september 2006. Der ble det målt ...