Now showing items 1-1 of 1

    • Oversikt over FFIs vitenskapelige publiseringer i 2018 

      Hammer, Anne-Lise; Uhlen, Bjørg; Musæus, Caroline (2019-06-18)
      Rapporten gir en oversikt over FFI-forskernes vitenskapelige publiseringer i fagtidsskrifter med fagfellevurdering og annen publisering med nivåinndeling. Oversikten er hentet ut fra den norske publiseringsbasen CRIStin, ...