Now showing items 1-2 of 2

  • Kvalitet i luftbildet og ADS-B 

   Mosesen, Kjetil (2011-09-01)
   Innenfor FFI-prosjekt 1128 er det definert en aktivitet, Kvalitet i luftbildet, hvor hensikten er å utvikle metoder som kan angi om den nasjonale luftovervåkingen oppnår kravene som stilles til løsning av ulike operative ...
  • Vegetation attenuation of microwaves - measurements and model evaluation 

   Mosesen, Kjetil (2002)
   The aim of this report is to analyse measurements of vegetation attenuation at 18GHz and 38GHz. The transmitter and the receiver are both located in the forest in such a way that the main part of the radio wave propagate ...