Now showing items 1-3 of 3

  • Eksperimenter med trådløst sensornettverk for perimetersikring og akseovervåkning 

   Flathagen, Joakim; Mjelde, Terje; Korsnes, Reinert; Pham, Vinh; Sander, Jostein (2013-01-24)
   Hensikten med CD&E aktiviteten «EP1257 Trådløst sensornettverk» har vært å bidra til å kartlegge hvilken operativ nytteverdi et trådløst sensornettverk vil kunne gi på taktisk nivå. CDEaktiviteten har overlappet med ...
  • HF-kommunikasjon i Arktis - analyse basert på målinger 

   Jodalen, Vivianne; Mjelde, Terje (2016-05-09)
   For Norges store havområder i nord, der ingen teknisk infrastruktur for kommunikasjon er tilgjengelig og geostasjonær satellittkommunikasjon gir dårlig dekning, forventes langtrekkende HF-radiokommunikasjon å bli en ...
  • Sluttrapport for prosjekt Situational Awareness Sensor Systems (SASS) 

   Pham, Vinh; Larsen, Erlend; Flathagen, Joakim; Mjelde, Terje; Korsnes, Reinert; Sander, Jostein; Dalsjø, Per (2013-01-08)
   FFI-prosjektet SASS har undersøkt potensialet for bruk av lavkost ad hoc trådløse sensor-nettverk innen det norske forsvaret. Intensjonen har vært å bidra til bedre trussel-oppmerksomhet innen både konsentrerte militære ...