Now showing items 1-3 of 3

  • Beslutningsstøtte for miljøhensyn i operativ virksomhet 

   Voie, Øyvind Albert; Ommundsen, Atle; Messel, Espen; Flathagen, Joakim; Longva, Kjetil Sager (2008)
   Kunnskap om miljøkonsekvenser ved ulike militære aktiviteter gjør det mulig å inkludere hensynet til miljø i beslutningsfasen, noe som gir et bedre beslutningsgrunnlag. En viktig forutsetning for at Forsvaret skal unngå ...
  • Enhetlig presentasjon av stedfestet informasjon for Forsvaret 

   Messel, Espen (2009)
   Innhenting av informasjon fra mange ulike aktører og ulike informasjonskilder er viktig og nødvendig for å oppnå en best mulig situasjonsforståelse for den operative bruker. Dette innebære at flere systemer må kunne snakke ...
  • Rapid Environmental Assessment (REA) for øvelse Cold Response 2012 

   Østenstad, Petter; Gjersøe, Amund; Messel, Espen (2012-09-03)
   Informasjon om miljøet man opererer i er kritisk for gjennomføringen av en militær operasjon. Rapid Environmental Assesment (REA) er et NATO-konsept for å samle inn, prosessere og videreformidle miljøinformasjon til ...