Now showing items 1-1 of 1

    • Turbulent strømning og fordampning av væske i sjakt 

      Vik, Thomas; Reif, Bjørn Anders Pettersson; Martinussen, Kim Åge (2008)
      Formålet med denne studien er å bidra til bedre forståelse og grunnleggende kunnskap om hvordan kjemiske trusselstoffer oppfører seg ved utslipp og hvordan de spres i luft. Slik kunnskap er et avgjørende grunnlag for ...