Now showing items 1-4 of 4

  • Latency and jitter for different RS-232 converter technologies 

   Mandt, Magne (2007)
   Denne rapporten presenterer resultatene av forskjellige tester av dataoverføringstiden ved bruk av RS-232 konvertere. Det er testet en RS-232 til USB konverter og to forskjellige RS-232 til Ethernet konvertere. Hensikten ...
  • Terrengreferert posisjonering for undervannsfarkoster 

   Mandt, Magne (2001)
   This report deals with terrain referenced positioning of underwater vehicles, also known as terrain correlation. There is no fundamental difference from airborne platforms. The report treats search methods and gradient ...
  • Ula-klassens enkeltstråle ekkolodd - strålebredde og posisjonsbestemmelse 

   Mandt, Magne (2013-11-25)
   Ula-klassen gjennomgår for tiden en omfattende oppdatering i FLOs prosjekt P6345. Blant systemene som skal skiftes ut er plottebordet og tørrdelen til enkeltstråleekkoloddet. Anskaffelsene støttes av FFIs prosjekt 1305 ...
  • Usikkerhet i dybdegrid 

   Mandt, Magne (2023-05-04)
   Den norske kontinentalsokkelen og territorialfarvannene våre har gjennom mange år blitt detaljkartlagt. Kartleggingen er gjort av både Kartverket, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og private kartleggingsselskap. Den ...