Now showing items 1-20 of 24

  • Adapting Web Services for Limited Bandwidth Tactical Networks, published at the 12th ICCRTS 

   Hafsøe, Trude; Johnsen Frank T.; Lund, Ketil; Eggen, Anders (2007)
   Web Services er i utstrakt bruk på Internett i dag, og hyllevare er lett tilgjengelig. Web Services blir vurdert som en grunnteknologi for Nettverksbasert Forsvar, og virker lovende fordi både synkrone og asynkrone ...
  • Bruk av skytjenester i Forsvaret - muligheter og utfordringer 

   Lund, Ketil; Johnsen Frank Trethan; Bergh, Arild (2021-01-19)
   I løpet av de siste 10 til 15 årene har skytjenester fått stor utbredelse, og svært mange organisasjoner har allerede tatt i bruk slike tjenester eller vurderer å gjøre det. Selve begrepet skytjeneste har også blitt godt ...
  • Core services - recommendations and trends 

   Bloebaum, Trude H.; Johnsen Frank Trethan; Lund, Ketil; Brannsten, Marianne R. (2016-12-20)
   This report provides an overview of results and recommendations within the area of serviceoriented architecture (SOA) from FFI project 1277 Information and integration services in the information infrastructure. The ...
  • CWIX 2016 core services experimentation 

   Bloebaum, Trude H.; Johnsen Frank Trethan; Lund, Ketil (2017-03-17)
   This report covers the experiments conducted by the participants in the Service Oriented Architecture (SOA) focus area at CWIX 2016. This report gives a brief overview of the full set of SOA-related experimentation at ...
  • Enterprise Service Bus - definisjon og bruksmåter 

   Lund, Ketil; Bloebaum, Trude H.; Johnsen Frank T. (2013-06-03)
   I denne rapporten diskuterer vi begrepet Enterprise Service Bus (ESB), og definerer det som en programvarearkitektur som muliggjør applikasjonsintegrasjon ved bruk av meldingsruting. Et typisk ESB-produkt har mange ulike ...
  • Experiment report: "Secure SOA supporting NEC" - NATO CWID 2006 

   Rasmussen, Rolf; Eggen, Anders; Hedenstad, Ole-Erik; Haakseth, Raymond; Lund, Ketil; Hadzic, Dinko (2006)
   During NATO Coalition Warrior Interoperability Demonstration (CWID) 2006 the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) conducted the experiment “Secure SOA supporting NEC”. This document gives an overview of the ...
  • Experiment report: "SOA - Cross Domain and Disadvantaged Grids " - NATO CWID 2007 

   Haakseth, Raymond; Gagnes, Tommy; Hadzic, Dinko; Hafsøe, Trude; Johnsen Frank T.; Lund, Ketil; Reitan, Bård K. (2007)
   Våren 2007 deltok til sammen tre prosjekter fra FFI på øvelsen NATO Coalition Warrior Interoperability Demonstration (CWID) på Jørstadmoen. Deltagelsen var samlet under ett forsøk med navnet ”SOA – Cross Domain and ...
  • Forsvarets IKT – utvalgte anbefalinger 

   Flathagen, Joakim; Elstad, Ann-Kristin; Endregard, Monica; Farsund, Bodil Hvesser; Bentstuen, Ole Ingar; Lund, Ketil; Mykkeltveit, Anders; Bloebaum, Trude H. (2023-03-30)
   Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er sentralt for å kunne understøtte Forsvarets operative evne. Det er også viktig at Forsvaret kontinuerlig utvikler organisasjonen, slik at teknologien til enhver tid ...
  • Forsvarets moderne og motstandsdyktige digitale grunnmur – kritiske suksessfaktorer 

   Elstad, Ann-Kristin; Lund, Ketil; Solheim, Åshild Grønstad; Endregard, Monica; Mykkeltveit, Anders (2024-03-06)
   En forutsetning for at Forsvaret skal løse oppgavene sine i fred, krise og krig, er tilgang til hensiktsmessig informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Utredninger og studier viser at Forsvaret har utfordringer ...
  • Hvordan kan ny IKT gjøre Forsvaret bedre? 

   Voldhaug, Jan Erik; Hansen, Bjørn Jervell; Lund, Ketil; Mykkeltveit, Anders; Rytir, Martin; Bentstuen, Ole Ingar (2021-11-11)
   Norge står overfor en krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Forsvaret spiller en avgjørende rolle for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet, og det er avgjørende at Forsvaret moderniseres og videreutvikles ...
  • Informasjonsdeling i Forsvarets beslutningsprosesser –kritiske suksessfaktorer 

   Elstad, Ann-Kristin; Lund, Ketil; Bloebaum, Trude H.; Kristiansen, Stein (2022-12-12)
   Evnen til kommando og kontroll (K2) er grunnleggende for at Forsvaret skal kunne løse sine oppgaver. Denne rapporten skal bidra til større forståelse for muligheter og hindre for effektiv K2, gjennom å undersøke ...
  • Information exchange in heterogeneous military networks 

   Skjervold, Espen; Lund, Ketil; Hafsøe, Trude; Johnsen Frank T.; Eggen, Anders; Schenkels, Léon; Busch, James (2009)
   The NATO-equivalent of the Norwegian ”Network Based Defence” is ”Network Enabled Capabilities” (abbreviated NNEC). This concept allows users at all operational levels to seamlessly access the necessary and relevant ...
  • LINE EW-UAS - an experimental unmanned system for coastal surveillance using ESM technology 

   Grimstvedt, Eirik Skjelbreid; Aronsen, Morten; Bergh-Nilssen, Eivind; Gulbrandsen, Fredrik; Hoelsæter, Øistein; Jahnsen, Berit; Kloster, Morten; Kure, Øivind; Larsen, Erlend; Lund, Ketil; Macdonald, Robert; Moen, Jonas; Nilssen, Jan-Rune; Sander, Jostein; Smestad, Tore; Thoresen, Thomas (2016-05-09)
   Drones and unmanned systems are attracting increasing interest from both military and civilian authorities alike, particularly in connection with surveillance and security technologies. An example of a use case for such ...
  • Multinett II : SOA and XML security experiments with Cooperative ESM Operations (CESMO) 

   Skjervold, Espen; Johnsen Frank T.; Hafsøe, Trude; Rose, Kjell; Nordbotten, Nils Agne; Lund, Ketil (2008)
   This report describes the activities and experiments performed within FFI project P1086 – “Secure Pervasive SOA” during Multinett II. Multinett II is the largest joint experiment activity ever carried out in Norway. The ...
  • On caching in military networks 

   Johnsen Frank T.; Bloebaum, Trude H.; Lund, Ketil (2014-01-27)
   This report presents different approaches to caching, covering existing and suggested solutions for both civil systems and for use within NATO. The idea is to provide an overview of different approaches to caching in the ...
  • Publications related to NATO CWID 2007 SOA experiments 

   Johnsen Frank T.; Eggen, Anders; Hafsøe, Trude; Lund, Ketil (2008)
   Denne rapporten inneholder de tre artiklene relatert til eksperimentene på NATO CWID 2007 som Sikker gjennomgående SOA (prosjekt 1086) har publisert på internasjonale konferanser.
  • Quality of Service considerations for Network Based Defence 

   Johnsen Frank T.; Hafsøe, Trude; Lund, Ketil (2007)
   Denne rapporten diskuterer konsepter, og fokuserer på applikasjonsnivåløsninger som vil være nødvendige bestanddeler av Nettverksbasert Forsvar (NbF) i framtiden. Vi fokuserer på tjenestekvalitet (Quality of Service), og ...
  • Service decomposition using the NATO C3 Taxonomy - case studies 

   Hansen, Bjørn Jervell; Foster, Kate; Bloebaum, Trude Hafsøe; Lund, Ketil; Johnsen Frank Trethan (2021-01-29)
   NATO introduced the Connected Forces Initiative at the 2012 Chicago summit with the aim to enhance allied interoperability and readiness in order to strengthen the combat power of the alliance. One of the aspects highlighted ...
  • Sluttrapport for FFI-prosjekt Tjenesteorientering og semantisk interoperabilitet i INI 

   Rasmussen, Rolf; Bloebaum, Trude H.; Gjørven, Eli; Halvorsen, Jonas; Hansen, Bjørn Jervell; Haakseth, Raymond; Johnsen Frank T.; Lund, Ketil; Nordbotten, Nils Agne; Skjervold, Espen; Stolpe (2013-06-15)
   Dette dokumentet gir en oversikt over arbeidet som er gjort i FFI-prosjekt 1176 Tjenesteorientering og semantisk interoperabilitet i INI. Rapporten er forsøkt holdt på et oversiktsnivå, dog slik at de enkelte temaene har ...
  • SOA pilot 2011 - service infrastructure 

   Lund, Ketil; Johnsen Frank T.; Bloebaum, Trude H.; Skjervold, Espen (2012-03-02)
   The SOA1 pilot was demonstrated for the Norwegian Defense at FFI in June 2011. Our goal was to give a practical demonstration of some of the benefits of using a service-oriented architecture. In the pilot, we included a ...