Now showing items 1-1 of 1

    • Prestasjonsbasert logistikk (PBL) - muligheter og utfordringer 

      Gulichsen, Steinar; Reitan, Bård K.; Listou, Tore (2011-11-01)
      Prestasjonsbasert logistikk, eller Performance-Based Logistics (PBL), er et relativt nytt konsept for understøttelse av militære systemer. En grunntanke i PBL er endringen fra den tradisjonelle transaksjonsbaserte formen ...