Now showing items 1-13 of 13

  • The 3S3 experiment data report - using operational naval sonars to study the effects of continuous active sonar, and source proximity, on sperm whales 

   Kvadsheim, Petter H.; Isojunno, Saana; Curé, Charlotte; Siemensma, Marije L.; Wensveen, Paul; Lam, Frans-Peter A.; Roland, Rune; Benti, Benjamin; Sivle, Lise D; Burslem, Alec; Kleivane, Lars; Miller, Patrick J.O. (2021-03-18)
   The 3S project is an international collaborative effort with the aim to investigate behavioral reactions of cetaceans to naval sonar signals. The objectives of the third phase of the project (3S3) were to investigate if ...
  • The 3S² experiments - studying the behavioral effects of naval sonar on northern bottlenose whales, humpback whales and minke whales 

   Kvadsheim, Petter H.; Lam, Frans-Peter; Miller, Patrick; Sivle, Lise D.; Wensveen, Paul; Roos, Marjoleine; Tyack, Peter; Kleivane, Lars; Visser, Fleur; Curé, Charlotte; van IJsselmuide, Sander (2015-11-03)
   In order to properly consider how behavioral responses to anthropogenic noise affect marine mammals and establish safety limits for sonar operations, there is a need to establish behavioral impact criteria. In order to ...
  • Behavioural response studies of cetaceans to naval sonar signals in Norwegian waters - 3S-2011 cruise report 

   Kvadsheim, Petter H.; Lam, Frans-Peter; Miller, Patrick; Doksæter, Lise; Visser, Fleur; Kleivane, Lars; van IJsselmuide, Sander; Samarra, Filipa; Wensveen, Paul; Curé, Charlotte; Hickmott, (2011-11-01)
   Marine mammals are sensitive to sound in their environment and there is a continuing need to quantify the sensitivity of the animals to behavioural disturbance, and determine how potential behavioural changes may affect ...
  • Behavioural responses of cetaceans to naval signals in Norwegian waters - the 3S-2012 cruise report 

   Kvadsheim, Petter H.; Lam, Frans-Peter; Miller, Patrick; Wensveen, Paul; Visser, Fleur; Sivle, Lise D.; Kleivane, Lars; Curé, Charlotte; Ensor, Paul; van IJsselmuide, Sander; Dekeling, René (2012-11-01)
   Marine mammals are sensitive to sound in their environment and there is a continuing need to quantify the sensitivity of the animals to behavioural disturbance, in order to regulate the use of powerful anthropogenic sound ...
  • Cetaceans and naval sonar : the 3S-2009 cruise report 

   Kvadsheim, Petter H.; Lam, Frans-Peter; Miller, Patrick; Kleivane, Lars; Alves, Ana Catarina; Antunes, Ricardo; Bocconcelli, Alex; van IJsselmuide, Sander; Olivierse, Marijke; Visser, Fleur (2009)
   Forsvaret har utrykt behov for å få kartlagt sjøpattedyrs følsomhet overfor sonarsignaler, også atferdsmessige påvirkninger. 3S-konsortiet, som for tiden består av fire partnere, FFI, Woods Hole Oceanographic Institution ...
  • Effect of naval sonar exposure on killer whales and humpback whales – 3S-2023 cruise report 

   Kvadsheim, Petter H.; Miller, Patrick J.O.; Lam, Frans-Peter A.; Wensveen, Paul J.; Bort, Jacqueline; Burslem, Alec; Giovannini, Giorgia; Hayward, Ellen; van Ijsselmuide, Sander P.; Kleivane, Lars; Reesor, Craig; van Riet, Martijn W.G.; Roland, Rune; Siemensma, Marije L.; Sato, George (2024-04-02)
   3S (Sea mammals and Sonar Safety) is a multidisciplinary and international collaboration studying how naval sonar affects cetaceans. The goal is to gain information necessary to manage the risk to cetaceans without ...
  • Effects of naval sonar on seals 

   Kvadsheim, Petter H.; Sevaldsen, Erik; Scheie, David; Folkow, Lars P.; Blix, Arnoldus S. (2010)
   There is a growing concern that active military sonars might injure or harm marine mammals. We have therefore done controlled exposure experiments on captive hooded seals to investigate behavioral, physiological and possible ...
  • Effekter av menneskeskapt støy på havmiljø - rapport til Miljødirektoratet om kunnskapsstatus 

   Kvadsheim, Petter H.; Sivle, Lise D.; Hansen, Rune Roland; Karlsen, Hans Erik (2017-01-13)
   Menneskelig aktivitet har ført til en betydelig økning av støynivået i havet. Økningen i bakgrunnsstøynivået skyldes primært økt skipsfart, som kan maskere dyrenes evne til akustisk kommunikasjon, til å finne og fange ...
  • Herring (sild), killer whales (spekkhogger) and sonar - the 3S-2006 cruise report with preliminary results 

   Kvadsheim, Petter H.; Benders, Frank; Nordlund, Nina; Miller, Patrick; Doksæter, Lise; Knudsen, Frank; Tyack, Peter; Lam, Frans-Peter; Samarra, Filipa; Kleivane, Lars; Godø, Olav Rune (2007)
   Denne rapporten oppsummerer resultatet fra et internasjonalt forskningstokt i Vestfjorden i november 2006. Bakgrunnen for undersøkelsen er påstander om at forsvarets bruk av sonarer skremmer bort sild og spekkhoggere fra ...
  • The potential impact of 1-8 kHz active sonar on stocks of juvenile fish during sonar exercises 

   Sevaldsen, Erik; Kvadsheim, Petter H. (2005)
   The mortality threshold for juvenile herring exposed to sonar signals is 180-190 dB (re 1μPa), and for other species even higher. This report analyses the potential impact of sonar transmissions on recruitment to important ...
  • Risiko for skade på laksefisk i omkringliggende oppdrettsanlegg ved etablering av undervanns- skytefelt på Korsnes Fort 

   Kvadsheim, Petter H.; Søvik, André Adelsten; Rokke, Eirik; Kolstrup, Marianne Lanzky; Forland, Tonje Nesse; Pedersen, Geir; Grimsbø, Endre; Dale, Ole Bendik; Cao, Yanran; Stene, Anne; Smedsrud, Morten (2022-03-25)
   Forsvaret ønsker å etablere et permanent øvingsområde i Korsfjorden. Øvingsaktiviteten vil innebære detonasjoner av små øvingsladninger (0,1–2 kg TNT) flere ganger om dagen, inntil 70 ladninger i året. Det er 4 konsesjoner ...
  • SONATE 2011 - a decision aid tool to mitigate the impact of sonar operations on marine life 

   Nordlund, Nina; Benders, Frank; Kvadsheim, Petter H. (2011-11-15)
   The Royal Norwegian Navy has five frigates equipped with 1-8 kHz active sonars. Such sonars are potentially harmful to marine life. Mass strandings of whales have been claimed to be caused by naval sonar exercises. ...
  • SONATE 2015 - a decision aid tool to mitigate the impact of sonar operations on marine life 

   Nordlund, Nina; Kvadsheim, Petter H. (2015-06-04)
   The Royal Norwegian Navy has five frigates equipped with 1-8 kHz active sonars. Such sonars are potentially harmful to marine life. Naval sonar exercises have been accused of causing whale stranding and habitat exclusion ...