Now showing items 1-5 of 5

  • Helhetlig beskyttelse – metode for å balansere beskyttelsestiltak 

   Kiran, Jo Hagness (2024-04-11)
   Den sikkerhetspolitiske situasjonen har aktualisert behovet for å beskytte samfunnet. Grunnleggende nasjonale funksjoner, inkludert Forsvarets mange objekter og funksjoner, har et særskilt behov for beskyttelse mot villede ...
  • Tilnærminger til risikovurderinger for tilsiktede uønskede handlinger 

   Busmundrud, Odd; Maal, Maren; Kiran, Jo Hagness; Endregard, Monica (2015-06-08)
   FFI har på oppdrag for Forsvarsbygg (FB) vurdert forskjellige tilnærminger til risikovurderinger for sikring mot tilsiktede uønskede handlinger (security), med spesiell vekt på FBs to tilnærminger. Den ene tilnærmingen ...
  • Undervannsdetonasjoner - en kort innføring 

   Kiran, Jo Hagness (2016-10-11)
   Detonasjon av eksplosiver under vann har mange likheter med detonasjoner i luft. En diskontinuerlig trykkøkning, sjokkfronten, brer seg ut i mediet. Bak sjokkfronten synker trykket gradvis og man kan få en periode med ...
  • Våpenvirkninger og beskyttelse – fortifikatoriske tiltak som del av helheten 

   Kiran, Jo Hagness (2022-03-22)
   I denne rapporten ser vi på rollen til fortifikatoriske tiltak som ledd i beskyttelsen av stasjonære objekter. Beskyttelse av kritiske funksjoner er tiltak som har til hensikt å sørge for at funksjonen er tilgjengelig i ...
  • VBIED Tool - et verktøy for estimering av trussel fra en bilbombe 

   Kiran, Jo Hagness (2010)
   VBIED Tool er et verktøy for estimering av trusselen og skadeomfanget fra bilbomber. Verktøyet har som hensikt å sammenfatte data fra tidligere utførte tester, og utvide dette datasettet via enkle antagelser til å omfatte ...