Now showing items 1-9 of 9

  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2015 

   Utstøl-Klein, Simon; Melnes, Marte; Karsrud, Tove Engen; Prydz, Petter Andre (2016-04-30)
   Rapportene “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets Forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren med dens etater samt ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2016 

   Utstøl, Simon; Melnes, Marte; Karsrud, Tove Engen; Prydz, Petter Andre (2017-03-31)
   Rapportene “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets Forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren samt avtalepartnere tilknyttet ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2019 

   Kirkhorn, Simen; Karsrud, Tove Engen; Prydz, Petter (2020-08-24)
   Rapporten “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og er basert på innrapporterte tall til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren i tillegg til avtalepartnere ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2021 

   Kirkhorn, Simen; Karsrud, Tove Engen; Prydz, Petter (2022-05-02)
   Rapporten «Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap» utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren i tillegg til avtalepartnere ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2022 

   Kirkhorn, Simen; Lausund, Kristian Blindheim; Karsrud, Tove Engen; Prydz, Petter (2023-06-28)
   Rapporten «Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap» utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Den er basert på tall som er innrapportert til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren, og fra ...
  • Har bruk av hvitt fosfor-ammunisjon i Regionfelt Østlandet ført til miljø- og helseeffekter? - resultater fra perioden 2015–2019 

   Karsrud, Tove Engen; Johnsen, Arnt Magne (2021-02-04)
   Denne rapporten beskriver miljøoppfølging etter bruk av ammunisjon med hvitt fosfor i Regionfelt Østlandet (RØ) i perioden 2015–2019. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har gjennomført oppdraget for Forsvarsbygg (FB) ...
  • Kriterier for utvelgelse av nedslagsområder for ammunisjon med hvitt fosfor 

   Karsrud, Tove Engen; Johnsen, Arnt (2017-01-23)
   Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har på oppdrag for Forsvarsbygg utarbeidet kriterier for utvelgelse av nedslagsområder for røykammunisjon med hvitt fosfor. Fra før er det allerede strenge restriksjoner for bruk av ...
  • Overvåking og risikovurdering av hvitt fosfor-rester i Regionfelt Østlandet 

   Karsrud, Tove Engen; Johnsen, Arnt Magne (2016-05-03)
   Denne rapporten beskriver arbeid med og resultater fra prøvetaking av hvitt fosfor-rester i Regionfelt Østlandet (RØ) i 2015, et arbeid Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) gjennomfører årlig på oppdrag fra Forsvarsbyg ...
  • Rester av hvitt fosfor etter skyting med bombekaster i Giskås SØF 2015 

   Karsrud, Tove Engen; Johnsen, Arnt; Voie, Øyvind Albert (2017-04-18)
   FFI har gjennomført risikovurdering av skyting med bombekasterammunisjon (BK) med hvitt fosfor som foregikk i Giskås skyte- og øvingsfelt i 2015. Giskås har de tre siste årene blitt benyttet for skyting med BK med hvitt ...