Now showing items 1-9 of 9

  • Forsvarsanalysen 2024 

   Skjelland, Espen; Glærum, Sigurd; Nyhamar, Tore; Sendstad, Cecilie; Arnfinnsson, Brynjar; Fauske, Maria Fleischer; Gjørven, Eli; Klausen, Runhild Aae; Køber, Petter Kristian; Lammersdorf, Anniken Bergland; Lausund, Kristian; Olsen, Karl Erik; Olsen, Richard; Reitan, Joachim; Sellevåg, Stig Rune; Waage, Kristin (2024-02-13)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021. Forsvarsdepartementet (FD) er oppdragsgiver, og forsvarssjefen er sektorens hovedrepresentant. Prosjektets hovedprodukt er en årlig analyse som ...
  • Fra sesjonsplikt til verneplikt for kvinner - motivasjon og seleksjon på sesjon del 1 årskullene 1992-1997 

   Køber, Petter Kristian (2016-02-22)
   FFI-prosjektet Forskning på årskull skal bidra til å identifisere målrettede tiltak som motiverer kvinner og menn til tjeneste i Forsvaret. Én av aktivitetene i dette prosjektet er å analysere data fra sesjon og ...
  • Første møte med Forsvaret - en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 

   Køber, Petter Kristian; Strand, Kari Røren (2013-11-20)
   FFI-prosjektet “Forskning på årskull” har som en av sine oppgaver å identifisere egnede tiltak for å styrke rekrutteringen av både kvinner og menn til Forsvaret. Som en del av dette analyseres data fra Sesjon del 1 – et ...
  • Hvem er de menige? - en kvantitativ analyse av vernepliktsdata 2014–2020 

   Køber, Petter Kristian (2020-12-09)
   Førstegangstjenesten er sentral for rekrutteringen til Forsvaret, og kunnskap om hvem som tjenestegjør, er derfor viktig. En viktig endring i Forsvaret kom med innføringen av allmenn verneplikt i 2014. Endringen betyr ...
  • Hvordan bør ungdommers ønske om tjeneste i Forsvaret påvirke hvem som blir selektert til førstegangstjeneste? 

   Strand, Kari Røren; Fauske, Maria Fleischer; Køber, Petter Kristian (2022-09-05)
   I Norge har vi i dag allmenn verneplikt. Av 60 000 personer i et årskull har Forsvaret behov for at omtrent 8000 ungdommer gjennomfører førstegangstjenesten. Forsvaret står for utvelgelsen gjennom sesjonsordningen. Ordningen ...
  • Mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret - resultater fra MOST-undersøkelsen 2020 

   Fasting, Kari; Køber, Petter Kristian; Strand, Kari Røren (2021-02-15)
   Høsten 2020 gjennomførte Forsvaret en spørreundersøkelse om mobbing og seksuell trakassering (MOST). Den gikk ut til alle ansatte i Forsvaret og menige som hadde tjenestegjort i minst seks måneder. Hensikten med undersøkelsen ...
  • Norwegian long-term defence analysis - a scenario- and capability-based approach 

   Vatne, Dagfinn Furnes; Køber, Petter Kristian; Guttelvik, Mona Sagsveen; Arnfinnsson; Brynjar; Rise, Ørjan Rogne (2020-10-21)
   The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) supports the political and military leadership of Norwegian defence in their long-term defence planning. In this report, we describe and review the method FFI uses to ...
  • Slik får Forsvaret flere kvinner 

   Hanson, Torbjørn; Hellum, Nina; Kvalvik, Sverre; Køber, Petter Kristian; Rones, Nina; Steder, Frank Brundtland; Strand, Kari Røren (2017-05-03)
   Hvorfor har ikke Forsvaret flere kvinner? Hvorfor er det ikke flere kvinner i Forsvaret? Hva kan vi gjøre for å endre kjønnsbalansen? Dette var spørsmål Forsvarsdepartementet (FD) stilte seg tilbake i 2006. Da ble ...
  • Velger Forsvaret de rette ungdommene - analyse av seleksjon, gjennomføring og frafall i førstegangstjeneste 2010-2014 

   Køber, Petter Kristian (2015-05-06)
   FFI-prosjektet Forskning på årskull skal bidra til å styrke rekrutteringen av både kvinner og menn til Forsvaret. En av aktivitetene i dette prosjektet er å analysere data fra sesjon og førstegangstjeneste. I denne ...