Now showing items 1-18 of 18

  • Adapting Web Services for Limited Bandwidth Tactical Networks, published at the 12th ICCRTS 

   Hafsøe, Trude; Johnsen Frank T.; Lund, Ketil; Eggen, Anders (2007)
   Web Services er i utstrakt bruk på Internett i dag, og hyllevare er lett tilgjengelig. Web Services blir vurdert som en grunnteknologi for Nettverksbasert Forsvar, og virker lovende fordi både synkrone og asynkrone ...
  • Enterprise Service Bus - definisjon og bruksmåter 

   Lund, Ketil; Bloebaum, Trude H.; Johnsen Frank T. (2013-06-03)
   I denne rapporten diskuterer vi begrepet Enterprise Service Bus (ESB), og definerer det som en programvarearkitektur som muliggjør applikasjonsintegrasjon ved bruk av meldingsruting. Et typisk ESB-produkt har mange ulike ...
  • Experiment report: "SOA - Cross Domain and Disadvantaged Grids " - NATO CWID 2007 

   Haakseth, Raymond; Gagnes, Tommy; Hadzic, Dinko; Hafsøe, Trude; Johnsen Frank T.; Lund, Ketil; Reitan, Bård K. (2007)
   Våren 2007 deltok til sammen tre prosjekter fra FFI på øvelsen NATO Coalition Warrior Interoperability Demonstration (CWID) på Jørstadmoen. Deltagelsen var samlet under ett forsøk med navnet ”SOA – Cross Domain and ...
  • Information exchange in heterogeneous military networks 

   Skjervold, Espen; Lund, Ketil; Hafsøe, Trude; Johnsen Frank T.; Eggen, Anders; Schenkels, Léon; Busch, James (2009)
   The NATO-equivalent of the Norwegian ”Network Based Defence” is ”Network Enabled Capabilities” (abbreviated NNEC). This concept allows users at all operational levels to seamlessly access the necessary and relevant ...
  • Interoperable service discovery : experiments at Combined Endeavor 2009 

   Johnsen Frank T.; Flathagen, Joakim; Hafsøe, Trude; Skjegstad, Magnus; Kol, Nanda (2009)
   This report summarizes the Web services discovery activities in project 1086. In particular, we discuss our experiments at Combined Endeavor, where we performed joint experiments with the NC3A in the Netherlands in 2009. ...
  • Multinett II : SOA and XML security experiments with Cooperative ESM Operations (CESMO) 

   Skjervold, Espen; Johnsen Frank T.; Hafsøe, Trude; Rose, Kjell; Nordbotten, Nils Agne; Lund, Ketil (2008)
   This report describes the activities and experiments performed within FFI project P1086 – “Secure Pervasive SOA” during Multinett II. Multinett II is the largest joint experiment activity ever carried out in Norway. The ...
  • On caching in military networks 

   Johnsen Frank T.; Bloebaum, Trude H.; Lund, Ketil (2014-01-27)
   This report presents different approaches to caching, covering existing and suggested solutions for both civil systems and for use within NATO. The idea is to provide an overview of different approaches to caching in the ...
  • Pervasive web services discovery and invocation in military networks 

   Johnsen Frank T. (2011-01-04)
   In this report we first investigate techniques that can be employed to optimize Web services: We suggest using content filtering to reduce application overhead, data compression to address the Web services overhead, and ...
  • Publications related to NATO CWID 2007 SOA experiments 

   Johnsen Frank T.; Eggen, Anders; Hafsøe, Trude; Lund, Ketil (2008)
   Denne rapporten inneholder de tre artiklene relatert til eksperimentene på NATO CWID 2007 som Sikker gjennomgående SOA (prosjekt 1086) har publisert på internasjonale konferanser.
  • Quality aspects of Web services 

   Johnsen Frank T.; Bloebaum, Trude H.; Brannsten, Marianne R. (2012-12-14)
   This report is a compilation of published papers which cover aspects related to Web services quality. Quality-of-Service (QoS) is often said to deal with the properties of a system that address non-functional requirements. ...
  • Quality of Service considerations for Network Based Defence 

   Johnsen Frank T.; Hafsøe, Trude; Lund, Ketil (2007)
   Denne rapporten diskuterer konsepter, og fokuserer på applikasjonsnivåløsninger som vil være nødvendige bestanddeler av Nettverksbasert Forsvar (NbF) i framtiden. Vi fokuserer på tjenestekvalitet (Quality of Service), og ...
  • Search+ - an efficient peer-to-peer service discovery mechanism 

   Skjegstad, Magnus; Johnsen Frank T. (2009)
   This report looks at commonly used Peer-to-Peer (P2P) protocols and aims to identify strengths and weaknesses they may have in a military environment. We further describe some of the P2P based solutions for service ...
  • Sluttrapport for FFI-prosjekt Tjenesteorientering og semantisk interoperabilitet i INI 

   Rasmussen, Rolf; Bloebaum, Trude H.; Gjørven, Eli; Halvorsen, Jonas; Hansen, Bjørn Jervell; Haakseth, Raymond; Johnsen Frank T.; Lund, Ketil; Nordbotten, Nils Agne; Skjervold, Espen; Stolpe (2013-06-15)
   Dette dokumentet gir en oversikt over arbeidet som er gjort i FFI-prosjekt 1176 Tjenesteorientering og semantisk interoperabilitet i INI. Rapporten er forsøkt holdt på et oversiktsnivå, dog slik at de enkelte temaene har ...
  • SOA pilot 2011 - service infrastructure 

   Lund, Ketil; Johnsen Frank T.; Bloebaum, Trude H.; Skjervold, Espen (2012-03-02)
   The SOA1 pilot was demonstrated for the Norwegian Defense at FFI in June 2011. Our goal was to give a practical demonstration of some of the benefits of using a service-oriented architecture. In the pilot, we included a ...
  • A survey of middleware with focus on application in network based defence 

   Lund, Ketil; Hafsøe, Trude; Johnsen Frank T. (2007)
   Interoperability, both inter- and intra-nation, is a main concern when attempting to fully realize Network Based Defence (NBD). The NBD vision implies an information infrastructure that supports prioritized access to ...
  • Using Web Services to realize Service Oriented Architecture in Military Communication Networks, published in IEEE Communications Magazine 

   Lund, Ketil; Eggen, Anders; Hadzic, Dinko; Hafsøe, Trude; Johnsen Frank T. (2007)
   En tjenesteorientert arkitektur kan muliggjøre sømløs informasjonsutveksling, og er således viktig for å oppnå selve grunnprinsippet bak Nettverksbasert Forsvar. Web services er i skrivende stund den mest vanlige måten ...
  • Web services and service discovery 

   Johnsen Frank T.; Flathagen, Joakim; Gagnes, Tommy; Haakseth, Raymond; Halvorsen, Jonas; Nordbotten, Nils Agne; Hafsøe, Trude; Skjegstad, Magnus (2008)
   This report is a result of collaboration between the three FFI projects P1086 Secure Pervasive SOA, P1085 SEMANTINI, and P1102 NORMANS R&D. The report describes various requirements that a service discovery solution for ...
  • Web services i nettverk med begrenset datarate 

   Hadzic, Dinko; Hafsøe, Trude; Johnsen Frank T.; Lund, Ketil; Rose, Kjell (2006)
   Tjenesteorientert arkitektur (SOA) er identifisert som et av grunnprinsippene for Nettverksbasert Forsvar (NbF), og Web Services er i dag den vanligste teknologien for realisere SOA. Web Services muliggjør interoperabilitet ...