Now showing items 1-3 of 3

  • Dynamic behaviour of ceramic armour systems 

   Rahbek, Dennis Bo; Johnsen, Bernt Brønmo (2015-11-10)
   Protection against high-velocity impact from objects such as projectiles is of major concern for bothmilitary and civilian purposes. Lightweight body armour systems for ballistic protection of personnel can be designed ...
  • Karakterisering av epoksypolymerer for anvendelse i fiberarmerte komposittmaterialer 

   Johnsen, Bernt Brønmo; Rørkjær, Solveig (2011-01-20)
   I dette arbeidet har tre ulike epoksypolymerer som er relevante med tanke på bruk i fiberarmerte komposittmaterialer, blitt studert. De termiske egenskapene til polymerene har blitt kartlagt, da dette er viktig informasjon ...
  • Material properties of silica/epoxy nanocomposites 

   Johnsen, Bernt Brønmo; Bourgeaux-Goget, Marie; Olsen, Torbjørn (2015-06-29)
   The use of composite materials in a variety of applications has increased considerably in the last couple of decades. The main reason for this is that composite materials are lightweight materials with high strength and ...