Now showing items 1-2 of 2

  • Bestemmelse av utlekkingspotensialet i masser fra Haukberget I og II i Hjerkinn skyte- og øvingsfelt 

   Strømseng, Arnljot; Johnsen, Arnt; Karsrud, Tove; Ljønes, Marita; Parmer, Marthe Petrine; John, Sunil; Lunder, Helene; Larsen, Anita; Myran, Anne (2008)
   Forsvarets forskningsinstitutt har fra Forsvarsbygg fått i oppdrag å gjennomføre en vurdering av utlekkingspotensialet av både tungmetaller og eksplosiver i jordmasser fra Haukberget I og II i forbindelse med gjennomføring ...
  • Overvåkning av PCB-forurensning ved ubåtbunkeren i Laksevåg - 2007 

   Johnsen, Arnt; Strømseng, Arnljot; John, Sunil (2008)
   FFI har fra Forsvarsbygg fått i oppdrag å foreta en overvåking av PCB-forurensning ved ubåtbunkeren i Laksevåg i årene 2006-2008. I 2005 ble det gjort tiltak i form av at PCB-forurenset slam fra både kulvert og sandfang ...