Now showing items 1-12 of 12

  • Analyse av data fra Sesjon del 1 i 2011 

   Fauske, Maria Fleischer (2012-03-28)
   FFI-prosjektet “Forskning på årskull” har blant annet som oppgave å identifisere målrettede tiltak for å motivere både menn og kvinner til tjeneste i Forsvaret. Prosjektet undersøker også hvordan kultur og holdninger i ...
  • En kartlegging av studier på personell i forsvarssektoren publisert i perioden 1990–2018 

   Rones, Nina; Strand, Kari Røren; Fauske, Maria Fleischer; Bjerke, Thea Aspestrand (2020-06-15)
   De to siste tiårene har personellområdet i forsvarssektoren gjennomgått en utvikling og modernisering. Det har kommet flere stortingsmeldinger som omhandler personell spesielt, og alle har etterspurt forskningsbasert ...
  • Hierarchic Assessment Tool (HAT) : a tool for monitoring status in campaign assessment 

   Fauske, Maria Fleischer (2010)
   This report describes an assessment tool developed through FFI project 1122, Analysis support to military operations. Campaign assessment is one of the main OA tasks in planning and execution of military operations. The ...
  • Hvorfor slutter spesialistene i Forsvaret? 

   Fauske, Maria Fleischer; Strand, Kari Røren (2020-03-23)
   Med innføringen av Ordningen for militært tilsatte (OMT) endres personellsammensetningen i Forsvaret. Forsvaret skal fremover ha flere spesialister, og målet er at spesialistene skal representere dybdekompetanse og ...
  • "Jeg vil inn i Forsvaret - hvem er jeg?" - en kvantitativ studie 

   Fauske, Maria Fleischer (2011-06-20)
   FFI-prosjektet “Forskning på årskull” har blant annet som oppgave å identifisere målrettede tiltak for å motivere både menn og kvinner til tjeneste i Forsvaret. Prosjektet undersøker også hvordan kultur og holdninger i ...
  • Kompetansebehov i Forsvaret knyttet til fremtidige teknologier – intervjuer med FFIs teknologimiljøer 

   Fauske, Maria Fleischer; Strand, Kari Røren (2022-06-30)
   I denne rapporten beskriver vi en studie vi har gjennomført i FFI-prosjektet «Personellstudier» i samarbeid med Cyberingeniørskolen. I studien har vi intervjuet en rekke forskere ved FFI som jobber med fremtidige teknologier. ...
  • Modell for optimering av investeringsbeslutninger - resultater og anvendelse 

   Fauske, Maria Fleischer (2011-05-10)
   FFI-prosjekt 1185 “Støtte til Forsvarsdepartementets langtidsplanlegging” (SIMFOR III) skal blant annet utnytte kvantitative analyser for å se på fremtidig utvikling av Forsvaret. Denne rapporten beskriver anvendelsen ...
  • Optimeringsmetoder innen operasjonsanalyse - en oversiktsstudie 

   Fauske, Maria Fleischer (2008)
   Denne rapporten er en oversiktsstudie av optimeringsmetoder, utarbeidet av prosjekt 1068 ”Metoder og modeller for analyse av freds- og lavintensitetsoperasjoner”. Bruk av optimeringsmetoder er veletablert innen ...
  • Oversikt over det internasjonale operasjonsanalysemiljøet - konferanser, tidsskrifter og organisasjoner 

   Fauske, Maria Fleischer; Gilljam, Martin (2016-09-22)
   Denne rapporten gir en oversikt over internasjonale organisasjoner, grupper, konferanser og tidsskrifter innen operasjonsanalyse (OA) som er relevante for kompetanseområde OA ved FFI. Rapporten er en oppdatering av ...
  • Resource allocation in military operations - optimization using a genetic algorithm 

   Fauske, Maria Fleischer (2008)
   The purpose of this study was to look at methods for resource allocation in military operations. In this report it is shown how a military operation can be viewed as a project, and how methods from project management can ...
  • Sluttårsaker i Forsvaret i 2019 og 2020 

   Fauske, Maria Fleischer; Strand, Kari Røren (2021-04-20)
   Den nye langtidsplanen for forsvarssektoren peker på at Forsvarets evne til å rekruttere og beholde personell må styrkes. For at Forsvaret skal nå målet om å beholde personell lenger, er det viktig at de forstår hvorfor ...
  • Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret 

   Steder, Frank Brundtland; Fauske, Maria Fleischer (2012-08-23)
   Helt siden allmenn verneplikt for menn ble innført i 1897 har det vært diskusjoner knyttet til kvinners deltagelse i Forsvaret. I 1984 innførte Forsvaret såkalt yrkesmessig likestilling av kvinner og menn. Det vil si at ...