Now showing items 1-1 of 1

    • Military use of space - WP1 space-based geospatial intelligence 

      Author::Eldhuset, Knut; Author::Lensjø, Øyvind K.; Author::Weydahl, Dan Johan; Author::Olsen, Richard; Author::Broek, Bert van der (TNO); Author::Dekker, Robert (TNO); Author::van Persie, Mark (NLR); Author::Noorbergen, Hein (NLR); Author::Oostdijk, Arjen (NLR); Author::van Swol, Rob (NLR) (2017-12-18)
      SMART MILSpace er et prosjekt hvor Norge og Nederland samarbeider strategisk om militær romforskning. Prosjektet startet i 2013, og del en ble avsluttet desember 2016. Dette er en sluttrapport som oppsummerer arbeidet som ...