Now showing items 1-3 of 3

  • Compressed sensing og sparse rekonstruksjon i radarsammenheng 

   Akhtar, Jabran (2020-09-25)
   Denne rapporten gir en kort gjennomgang av de viktigste prinsippene bak compressed sensing og vurderer noen mulige anvendelser i radarsammenheng. Compressed sensing er en metodikk som kan anvendes for å samle inn og ...
  • Maskinlæring og gruppeantenner i moderne radarsystemer 

   Akhtar, Jabran; Strøm, Kyrre (2021-02-26)
   Denne rapporten presenterer enkelte resultater fra siste del av FFI-prosjektet Operativ radarytelse II (OPRA II), hvor den potensielle anvendelsen av maskinlæring og nevrale nettverk i moderne radarsystemer er blitt ...
  • Programvare for modellering og simulering av radar 

   Johnsen, Terje; Akhtar, Jabran (2013-11-01)
   I prosjektet Luftbåren overvåking er det blitt utviklet et program for å modellere ulike typer radarer og kjøre simuleringer i gitt terreng og omgivelser med valgte mål for å beregne en radars ytelse. Programmet er ...