Now showing items 1-1 of 1

    • Testing av metoder for hurtigpåvisning av forurensning fra eksplosiver 

      Karsrud, Tove; Parmer, Marthe Petrine; Johnsen, Arnt; Nordås, Silje V.; Aaserud, Bjørn Henrik (2009)
      Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har de siste årene foretatt undersøkelser av eksplosiv-forurensning fra ammunisjon i skyte- og øvingsfelt. Dette er en tidkrevende og kostbar prosess som inkluderer prøvetaking i felt, ...