Now showing items 1-3 of 3

  • Analysis of maritime operations - methodology and implementation 

   Drangfelt, Marie; Guttelvik, Mona Sagsveen; Aas, Johan; Sendstad Ole Jakob (2016-10-12)
   The report presents the accumulated experience, obtained methodology and associated recommendations gained through FFI project P1200 (Analysis of Maritime Operations) and P1337 (Analysis of Maritime Operations and ...
  • METEX - metodikk for konseptutvikling og prioritering av eksperimenter : sluttrapport 

   Fridheim, Håvard; Aas, Johan (2004)
   The report presents the results from FFI project 868 METEX, “Methodology for Concept Development and Prioritization of Experiments”. METEX has been performed in collaboration with Teleplan AS. The project results include: • ...
  • Norsk sjømakt 2030 - globale utviklingstrekk 

   Betten, Stian; Borgen, Per Christian; Knutsen, Bjørn Olav; Aas, Johan; Åtland, Kristian (2011-08-08)
   FFI-prosjektet ”Norsk Sjømakt 2030” (Sjømaktprosjektet) har som ambisjon å bidra til å kartlegge faktorer og sammenhenger som kan tenkes å påvirke sjømaktens anvendelse og anvendelighet i et lengre tidsperspektiv, herunder ...