Now showing items 1-4 of 4

  • Evaluering av RAZOR™-instrument for identifisering av biologiske trusselstoffer 

   Thrane, Ingjerd; Espelund, Mari; Aarskaug, Tone; Blatny, Janet Martha (2013-08-07)
   Ved en biologisk hendelse er det viktig å undersøke tilstedeværelse av biologiske trusselstoffer så raskt som mulig og identifisere dem, samt å avklare om de biologiske trusselstoffene utgjør en reell trussel. PCRteknikken er ...
  • FFIs deltakelse i SIBCRA-laboratorieøvelse for blandede prøver, november 2007 - februar 2008 

   Breivik, Hanne; Olsen, Jaran Strand; Opstad, Aase Mari; Skogan, Gunnar; Enger, Elin; Aarskaug, Tone; Kippe, Halvor; Gilljamm, Berit Harstad (2010)
   FFI deltok i en laboratorieøvelse arrangert av SIBCRA Subgroup” (under ”NAAG/JCG CBRN”), med varighet fra november 2007 til februar 2008. Hensikten var å analysere miljøprøver som kunne inneholde blandinger av både biologiske, ...
  • Identification of biological threat agents in the environment and its challenge 

   Blatny, Janet Martha; Fykse, Else Marie; Olsen, Jaran Strand; Skogan, Gunnar; Aarskaug, Tone (2008)
   A release of pathogenic microorganisms may result in infections either in humans or animals, in which the development of clinical symptoms may be the first alert of a biological incident. Rapid, reliable and efficient ...
  • Sampling and identification of Legionella spp. at Borregaard Ind. Ltd. 

   Blatny, Janet Martha; Skogan, Gunnar; Reif, Bjørn Anders Pettersson; Andreassen, Øyvind; Thomassen, Gunn Merethe; Aarskaug, Tone; Fykse, Else Marie; Olsen, Jaran Strand (2007)
   Befolkningen i Sarpsborg/Fredrikstad-området opplevde et utbrudd forårsaket av Legionella pneumophila serogruppe 1 i mai 2005 hvor 56 personer ble registrert smittet. Skrubberanlegget ved Borregaard i Sarpsborg ble ...