Show simple item record

dc.contributor.authorBlix, Tom Arilden_GB
dc.contributor.authorAronsen, Mortenen_GB
dc.date.accessioned2022-02-10T12:21:29Z
dc.date.available2022-02-10T12:21:29Z
dc.date.issued2022-02-01
dc.identifier1527
dc.identifier.isbn978-82-464-3363-3en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2994
dc.description.abstractNorwegian Defence Research Establishment (FFI) has, on request from the Norwegian Joint Headquarters (NJHQ), conducted a study of “Pattern of Life (PoL)”. The expression Pattern of Life (PoL) has been used for some years by a diversity of civilian and governmental organizations to describe and reveal how people, ships, air planes, cars, and systems of different kinds move around in an area of interest (e.g. city, harbour, littoral waters or at sea). The ultimate goal has been to discover anomalies in these movements and thereby reveal illegal and suspicious behavior. Our task has been to find a good definition that can be used operationally in connection with maritime surveillance. PoL has for many years been a concept that has been used in connection with different operations conducted by both countries and organizations worldwide. Complex operations have been carried through internationally in which one a priori has assumed that everyone knows what PoL is. However, no good and all-embracing definition has been provided by the literature. This is especially the case for maritime operations in general. Everyone involved states that they are conducting PoL analysis of data collected in connection with different types of operations without any reference to a widely accepted definition of PoL. We have searched the internet for available literature related to PoL. On the basis of this material we have found both a generic definition of the concept, and developed a maritime version of this definition that can be applied in an operational context. PoL is a complex, diverse and not least dynamic concept that will change with time of the year as well as from year to year. It is therefore necessary with effective maintenance routines of both the sources of information and the libraries used in the analysis to find vessels of interest. These vessels may be pinpointed by the NJHQ for further inspection and identification. This is, however, a different kind of work than we have been asked to perform and will imply more labor such that the concept can be used as effectively as possible. In this report, we have ended up with a maritime definition of PoL based upon a relatively new paper that gives a generic definition of PoL. This paper also gives a procedure for how PoL should be applied based on information from several sources of information and different types of libraries. In this connection, the perhaps most important aspect of the analysis we can pinpoint here is that PoL is a dynamic concept developing with time, and not a static picture. This fact will be the basis, as well as the limitation, for how PoL analysis should be carried out.en_GB
dc.description.abstractForsvarets forskningsinstitutt (FFI) har på oppdrag fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) gjennomført en studie på Pattern of Life (PoL). Uttrykket Pattern of Life (PoL) har blitt benyttet I noen år av en mengde of sivile og statlige organisasjoner og etater for å beskrive og avsløre hvordan mennesker, skip, fly, biler, og systemer ulike slag beveger seg i et område av interesse (e.g. byer, havner og til sjøs). Dette har vi gjort med tanke på å finne en definisjon av begrepet som kan benyttes operativt i forbindelse med maritim overvåking. PoL har i mange år vært et konsept som har blitt benyttet i ulike operasjoner av både nasjoner og organisasjoner verden rundt. Store operasjoner har blitt gjennomført internasjonalt der man a priori har antatt at alle vet hva man snakker om, men ingen god definisjon har blitt gitt i litteraturen som omfatter maritime overvåking generelt. De involverte snakker kun om at de gjennomfører PoL-analyser på data samlet inn i forbindelse med operasjonen uten å henvise til en allment godtatt definisjon av PoL. Vi har gått gjennom det vi har funnet av tilgjengelig litteratur vedrørende PoL. På basis av dette har vi funnet frem til både en generisk definisjon av begrepet samt en maritim versjon av PoL som vi mener kan benyttes i operativ sammenheng. PoL er et sammensatt og ikke minst dynamisk begrep som vil forandre seg bade med årstid og fra år til år. Det er derfor nødvendig med gode vedlikeholdsrutiner av de informasjonskilder og bibliotek som benyttes for å finne frem til en bakgrunn som fører til at mistenkelige skip kan utpekes, og sannsynligvis identifiseres, for videre aksjon fra FOHs side. Dette er imidlertid et annet arbeid enn det vi har blitt spurt om å utføre og vil medføre ytterligere innsats for at konseptet skal kunne benyttes på mest mulig effektiv måte. I denne rapporten har vi endt opp med en maritim definisjon av PoL basert på et nytt arbeid der en generisk definisjon av PoL har blitt utarbeidet. Denne beskriver også en prosedyre for hvordan PoL skal benyttes og fremskaffes basert på informasjon fra ulike kilder og bibliotek fra tidligere. Det kanskje viktigste i denne sammenheng er at PoL ikke er et statisk begrep, men i høyeste grad et dynamisk begrep som utvikler seg over tid. Dette vil danne både grunnlaget og sette begrensninger for hvordan PoL-analyser skal utføres.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.subjectMaritim overvåkingen_GB
dc.subjectAlgoritmeren_GB
dc.subjectMetoderen_GB
dc.titlePattern of Life – in a maritime military contexten_GB
dc.source.issue21/01852en_GB
dc.source.pagenumber22en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record