Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, Jon Olaven_GB
dc.date.accessioned2021-09-24T09:25:08Z
dc.date.available2021-09-24T09:25:08Z
dc.date.issued2021-09-10
dc.identifier.isbn978-82-464-3373-8en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2942
dc.description1565
dc.description.abstractStatistikken for 2020 viser at utvalget av norske forsvarsvirksomheter leverer ca.17 % av Forsvarets totale materiellinvesteringer. Forsvarsindustrien i Norge rapporterer en vekst i forsvarsrelatert omsetning på 20 % fra 2019 til 2020. Omsetning i det norske markedet økte med 15 %, mens omsetningen fra utenlandske kunder økte med 21 %. Økningen i omsetningen fra utenlandske kunder kommer som følge av både en økning i omsetning i utenlandske datterselskaper (5 %) og eksport (45%). Omfanget av forskning og utvikling (FoU) øker med 26 % fra 2019. Endringen kommer som følge av økt samfinansiert FoU, mens egenfinansiert FoU er uendret. Innkjøpskostnadene gikk ned med 14 % fra 2019 til 2020. Denne kostnadsreduksjonen kan tilskrives en reduksjon i innkjøp fra utenlandske leverandører (-26 %). Totalt antall forsvarsrelaterte årsverk økte med 10 % fra 2019 til 2020. Utviklingen viser en økning hvert år av totalt antall forsvarsrelaterte årsverk siden 2013.en_GB
dc.description.abstractThe figures for 2020 show that the sample of Norwegian defence companies delivers approximately 17% of the Norwegian Armed Forces' total materiel investments. The defence industry in Norway reports a growth in defence-related revenue of 20% from 2019 to 2020. The revenue in the Norwegian market increased by 15%, while the revenue from foreign customers increased by 21%. The increase in revenue from foreign customers is due to both an increase in revenue in foreign subsidiaries (5%) and an increase in exports (45%). The scope of research and development (R&D) increased by 26% from 2019 to 2020. The change is due to increased co-financed R&D, while self-financed R&D is unchanged. Purchasing costs decreased by 14% from 2019 to 2020. This cost reduction can be attributed to a reduction in purchases from foreign suppliers (-26%). The total number of defence-related full-time equivalents (FTE) increased by 10% from 2019 to 2020. The development shows an increase every year in the total number of defence-related FTEs since 2013.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectForsvarsindustrien_GB
dc.subjectØkonomisk utviklingen_GB
dc.subjectStatistikken_GB
dc.titleForsvarsindustrien i Norge – statistikk 2020en_GB
dc.title.alternativeThe Norwegian Defence Industry – main figures for 2020en_GB
dc.source.issue21/01784en_GB
dc.source.pagenumber43en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record