Show simple item record

dc.contributor.authorHøibråten, Steinaren_GB
dc.contributor.authorKippe, Halvoren_GB
dc.contributor.authorEnger, Elinen_GB
dc.contributor.authorSchiller, Andreasen_GB
dc.date.accessioned2021-09-15T07:05:09Z
dc.date.available2021-09-15T07:05:09Z
dc.date.issued2021-09-14
dc.identifier1541
dc.identifier.isbn978-82-464-3365-3en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2939
dc.description.abstractThis report is based on open sources and provides an overview of the current status and recent developments in the nuclear weapons arsenals of the world’s nine nuclear-weapon possessing states. The brief sections on each state discusses stockpile sizes, key delivery vehicles, doctrinal and technological developments and other relevant indicators and aspects. This is followed by an analysis of select subjects and key trends. All nuclear-weapon possessors invest significant amounts of money and prestige in their nuclear-weapon programmes. Some of the recent developments increase the flexibility of the state’s nuclear posture, and some can be explained as attempts of retaining mutual vulnerability by overcoming current and future missile defence systems. It is a concern that most, if not all, nuclear-weapon possessors appear to increase the emphasis they place on their nuclear weapons. There are ambitious modernisation programmes in the works, and some states are increasing their stockpiles of nuclear weapons. It is also of concern that several states contribute to a blurring of the distinctions between nuclear and conventional delivery vehicles and command and control systems, thereby increasing the risk of miscalculation and inadvertent escalation.en_GB
dc.description.abstractRapporten gir en oversikt over dagens status og utviklingstrender for kjernevåpenarsenalene i de ni statene som har slike våpen. Rapporten omtaler kort hver enkelt stat med hensyn til antall våpen, leveringsmidler, doktriner, teknologiutvikling og andre relevante aspekter. Dette følges av en analyse av noen utvalgte temaer og trender. Rapporten er i sin helhet basert på åpne kilder. Alle stater med kjernevåpen investerer mye penger og mye prestisje i kjernevåpenprogrammene sine. Noe av utviklingen i senere år tilskrives forsøk på å justere for mange års asymmetri mellom konvensjonelle og kjernefysiske våpen. Andre endringer antas å skulle gi et mer fleksibelt kjernevåpenarsenal, og noen bidrar til å opprettholde gjensidig sårbarhet ved å lage systemer som skal kunne omgå dagens og framtidige missilforsvarssystemer. Det er bekymringsfullt at de fleste, kanskje alle, statene med kjernevåpen ser ut til å legge stadig større vekt på betydningen av disse våpnene. Ambisiøse moderniseringsprogrammer er iverksatt, og flere stater ser ut til å øke antall kjernevåpen i arsenalene sine. Det er også bekymringsfullt at flere stater bidrar til å viske ut forskjellen mellom kjernefysiske og konvensjonelle våpensystemer og med det øker risikoen for feilvurderinger og utilsiktet eskalering av en konflikt.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.subjectKjernevåpenen_GB
dc.titleNuclear weapons – worldwide situation 2021en_GB
dc.source.issue21/01706en_GB
dc.source.pagenumber50en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record