Show simple item record

dc.contributor.authorHolm, Knut B.en_GB
dc.contributor.authorElfving, Carlen_GB
dc.contributor.authorØiom, Hansen_GB
dc.contributor.authorSerander, Emilen_GB
dc.contributor.authorLarsson, Peteren_GB
dc.contributor.authorNielsen, Martin Normannen_GB
dc.date.accessioned2021-07-02T13:07:28Z
dc.date.available2021-07-02T13:07:28Z
dc.date.issued2021-06-29
dc.identifier1568
dc.identifier.isbn978-82-464-3362-2en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2913
dc.description.abstractAMRISK is the software code used for quantitative risk assessment of ammunition storages in Norway and Sweden. As the first part of a major upgrade of the code, AMRISK version 2.5 is finished and verified. The code of version 2.5 is converted from Fortran to C#. The user interface has been improved with an enhanced use of maps and geographical information. Except for a new model for thermal effects and the replacement of a model for underground storages, the calculation models in AMRISK 2.5 are the same as in AMRISK 2.0. AMRISK 2.5 is verified by running a series of reference tests. The test results are compared with results from AMRISK 2.0. Version 2.5 gives the same results as version 2.0, except from some minor deviations for unlimited area objects and objects particularly exposed to ground shock. The verification exposed a program error in version 2.0 that results in too high debris density in a small sector outside tunnels. This is corrected in version 2.5.en_GB
dc.description.abstractI Norge og Sverige utføres kvantitativ risikoanalyse av ammunisjonslagre med program-verktøyet AMRISK. AMRISK versjon 2.5 er første steget i en større oppgradering av koden, og denne versjonen er ferdig og verifisert. Programkoden i versjon 2.5 er konvertert fra Fortran til C#. Brukergrensesnittet er forbedret med utvidet bruk av kart og geografisk informasjon. Bortsett fra en ny modell for varmevirkning og erstatning av en modell for underjordiske lagre, er beregningsmodellene i AMRISK 2.5 de samme som i AMRISK 2.0. AMRISK 2.5 er verifisert ved å kjøre en rekke referanseeksempler med versjon 2.5 og versjon 2.0 og sammenlikne resultatene. AMRISK 2.5 gir de samme resultatene som AMRISK 2.0, bortsett fra noen mindre avvik for objekter med ubegrenset areal og objekter som er spesielt utsatt for grunnsjokk. Under verifiseringen ble det funnet en programfeil i versjon 2.0 som gir for høy utkasttetthet i en liten sektor utenfor tunneler. Dette er rettet opp i versjon 2.5.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.subjectAmmunisjonen_GB
dc.subjectRisikoanalyseen_GB
dc.subjectAnalyseverktøyen_GB
dc.titleAMRISK VERSION 2.5 – documentation of verification testsen_GB
dc.source.issue21/01385en_GB
dc.source.pagenumber93en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record