Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Beadle, Alexander Williamen_GB
dc.date.accessioned2021-04-30T09:18:59Z
dc.date.available2021-04-30T09:18:59Z
dc.date.issued2021-04-13
dc.identifier1553
dc.identifier.isbn978-82-464-3342-4en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2880
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver alle 240 spørsmål som ble stilt i FFIs prediksjonsturnering (2017– 2020). Hensikten med turneringen var å måle individuelle variasjoner i treffsikkerheten på forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål av betydning for Norge. Formålet med rapporten er å dokumentere hvilke spørsmål som ble stilt, hva de handlet om, spørsmålenes tidsperspektiv, og bakgrunnsinformasjonen og svaralternativene deltagerne fikk. Et felles kriterium for alle spørsmålene som ble stilt, var at de måtte være falsifiserbare. Det vil si at det måtte være mulig å slå fast om hendelsen faktisk skjedde eller ikke. Dette forutsette gjensidig utelukkende svaralternativer, tydelig definerte svarkriterier og et tidspunkt hvor spørsmålene senest ville avgjøres, hvis hendelsen det ble spurt om ennå ikke hadde skjedd. På hvert spørsmål ble deltagerne bedt om å oppgi hvor sannsynlig (i prosent) de trodde hvert utfall var. Det gjennomsnittlige tidsperspektivet på alle spørsmålene var 521 dager (rundt 1,5 år). De fleste spørsmålene omhandlet krig, konflikt og militære operasjoner, Russland, Europa, USA og økonomi. Spørsmålsutvalget reflekterer de viktigste temaene, aktørene og regionene i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Omtrent en tredel av spørsmålene var binære (ja/nei), mens de fleste hadde mer enn to svaralternativer. I snitt fikk deltagerne 3,5 svaralternativer per spørsmål. På de 150 spørsmålene som var avgjort ved utgangen av 2020, inkluderer denne rapporten også hva svarene ble og eventuelle begrunnelser disse ble basert på. Disse spørsmålene dannet også grunnlaget for kåringen av vinnere etter turneringens slutt.en_GB
dc.description.abstractThis report documents all of the 240 questions that were asked during FFI’s prediction tournament (2017–2020). The purpose of the tournament was to measure individual variations in forecasting ability on questions of relevance to Norwegian national security and defence policy. Participants included national security professionals, researchers, officers and interested amateurs. The purpose of this report is to describe and analyse the types of questions posed, their topics and time perspectives, as well as the background information and response options participants were given. All questions were falsifiable, i.e. they had to be formulated in a way that made it possible to determine whether the event or development participants were asked to predict, actually occurred or not. Thus, all questions had mutually exclusive response options, clearly defined criteria and a specified point in time at which the question would be resolved. Respondents were asked to provide a probabilistic estimate (in percentages) for each possible outcome. The average time perspective of all questions was 521 days (around 1.5 year). The most common topics were armed conflicts and military operations, Russia, Europe, the US and economics. This selection reflects the most important topics to Norwegian national security and defence planning. One third of the questions were binary (yes/no), while the rest had at least three possible outcomes. On average, the question had 3.5 response options each. Of the 240 questions, 150 were resolved by the end of 2020. The answers to these questions are included in this report. Remaining questions will be resolved in the years to come.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Sikkerhetspolitikken_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Forsvarspolitikken_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Prediksjonen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Fremtidsstudieren_GB
dc.titleFFIs prediksjonsturnering - spørsmålskatalogen_GB
dc.source.issue21/00736en_GB
dc.source.pagenumber222en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record